HỒ CHÍ MINH

Phú Nhuận: Đổi mới để hội nhập cùng đất nước

14:25:23 | 16/8/2010

Cùng với Tp. Hồ Chí Minh, quận Phú Nhuận đã trải qua nhiều khó khăn của những năm đầu khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Qua 35 năm xây dựng, Phú Nhuận đang từng ngày thay da đổi thịt, những đóng góp của quận vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tp. Hồ Chí Minh ngày một lớn và rõ rệt.

Phú Nhuận là quận nằm về hướng tây bắc nội thành của Tp. Hồ Chí Minh, phía Đông giáp quận Bình Thạnh, Phía Tây giáp quận Tân Bình, Phía Nam giáp quận 1và quận 3, Phía Bắc giáp quận Gò Vấp. Có vị trí là cửa ngõ từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố, trên một số tuyến đường chính của quận Phú Nhuận đang dần hình thành những trung tâm thương mại, dịch vụ cao cấp như: tài chính tín dụng, cao ốc văn phòng, công nghệ thông tin...

Sự phát triển của Phú Nhuận thực sự nổi trội trong 5 năm qua với nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo định hướng: “Dịch vụ - Công nghiệp”, các nguồn lực xã hội được phát huy… đã góp phần duy trì và tăng trưởng trong điều kiện khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu vào những tháng cuối năm 2008, theo đó tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng bình quân hàng năm 32,04% (KH 25%); giá trị sản xuất CN (giá cố định) tăng bình quân 8,97% (KH 9%).

Trong 6 tháng đầu năm 2010, tình hình kinh tế xã hội của quận chuyển biến tích cực. Trên lĩnh vực kinh tế, mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế đã được quận tập trung khai thác, nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi, đạt được nhiều kết quả. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 220,86 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ, đạt 44,81% so với kế hoạch. Trong đó, giá trị xuất khẩu ước thực hiện 110,57 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50% và tăng 5,9%. Khu vực kinh tế tập thể ước đạt 2,3 tỷ đồng, tăng 3,2%; khu vực doanh nghiệp ước đạt 189,9 tỷ đồng, tăng 13,8% và khu vực hộ kinh doanh ước đạt 28,6 tỷ đồng, tăng 1,4%. Các ngành có giá trị tăng cao so với cùng kỳ là hóa chất, sản phẩm từ hóa chất, giấy và sản phẩm giấy. Các ngành trang phục, sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại chiếm tỷ trọng lớn nhưng giá trị giảm hoặc tăng thấp so với cùng kỳ. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 26.719 tỷ đồng, tăng 57,3% so với cùng kỳ, đạt 57,36% so với kế hoạch. Trong đó, khu vực kinh tế tập thể ước đạt 61,8 tỷ đồng (tăng 74,89%); khu vực doanh nghiệp ước đạt 19.730 tỷ đồng (tăng 44,54%) và khu vực hộ kinh doanh ước đạt 6.926,6 tỷ đồng (tăng 109,8%).

Lĩnh vực giáo dục đào tạo được chăm lo phát triển một cách toàn diện, chất lượng dạy nghề được chú trọng nâng cao để đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội. Hiện nay, 15/15 phường đều được công nhận hoàn thành công tác xoá mù chữ và phổ cập bậc tiểu học, trung học. Trong giai đoạn (2006-2010), quận đã chỉ đạo ngành giáo dục tập trung nâng chuẩn cho giáo viên theo quy định, với kết quả là 100% cán bộ quản lý, 98,83% giáo viên đã được chuẩn hoá và 90% cán bộ quản lý, 72,14% đã được nâng chuẩn. Trong 5 năm, quận đã đào tạo trên 25.158 học viên, trong đó có 6.425 học viên hệ công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề bậc 3/7. Bình quân hàng năm, quận giới thiệu, giải quyết việc làm cho khoảng 4.350 lượt lao động và giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 3,5% trên tổng số lao động của quận.

Ngoài ra, các điều kiện chăm sóc sức khoẻ nhân dân cũng phát triển. Nhiều dự án đã được quận tập trung triển khai như: xây dựng và mở rộng Bệnh viện quận, xây dựng mới Trung tâm Y tế dự phòng và thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất ngành y tế.

Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền từng bước nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ về văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo môi trường hoạt động văn hoá lành mạnh, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tham gia với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

Với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với tình hình phát triển kinh tế quận và thành phố, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của quận theo hướng dịch vụ - công nghiệp, có sức cạnh tranh và giá trị tăng thêm cao, quận Phú Nhuận đã đề ra chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 5 năm (2011- 2015). Theo đó, dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,5%/ năm, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 27%/năm, số việc làm mới được tạo thêm hàng năm trên 3000, giảm tỷ lệ thất nghiệp còn dưới 3% vào năm 2015, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí hiện hành. Ngoài việc sớm thực hiện và đưa vào sử dụng các dự án như: dự án hệ thống thoát nước Rạch Cầu Cụt, chỉnh trang đô thị tại một số khu dân cư...Quận cũng tập trung xây dựng các dự án do quận làm chủ đầu tư như: dự án mở rộng đường Nguyễn Kiệm, dự án mở rộng nút ngã tư Phú Nhuận, dự án thoát nước kênh Bao Ngạn,...

Ngọc Hiên

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội