PHÚ THỌ

Phát triển đồng bộ trong thời kỳ mới

11:44:03 AM | 3/11/2011

Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Các lĩnh vực hoạt động của ngành đã từng bước đi vào hoạt động ổn định và có bước tăng trưởng khá, đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tỉnh Phú Thọ vẫn tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng khá. Doanh thu từ dịch vụ bưu chính viễn thông đạt 350 tỷ đồng (tăng 6,7 % so với cùng kỳ năm 2010, đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 35 tỷ đồng); doanh thu từ hoạt động in phát hành là 14,6 tỷ đồng ( tăng 147,3 % so với cùng kỳ năm 2010).

Trong hoạt động công tác quản lý Nhà nước, công tác tham mưu, ban hành văn bản quản lý ngành tiếp tục được quan tâm. Đây được coi là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo cơ sở hành lang pháp lý định hướng cho các doanh nghiệp hoạt động trên cả 5 lĩnh vực: Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí và xuất bản. Ngành đã tham mưu các văn bản phục vụ công tác quản lý ngành, đó là: Quy hoạch bưu chính, viễn thông tỉnh năm 2010, định hướng năm 2015. Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh năm 2010 và định hướng năm 2015. Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. Hiện nay Sở đang xây dựng quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

Mạng lưới cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông phát triển tốt, mạng cáp quang gồm 5000 km đã phủ đến tất cả các trung tâm huyện thị trong tỉnh, mạng điện thoại cố định, di động đã đến tất cả các xã trong tỉnh. Tổng số trạm thu phát sóng BTS trên toàn tỉnh là 1129 trạm, số máy điện thoại đạt 120 máy/100 dân, đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, doanh nghiệp.

Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015, ngành đã chủ động tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin như: hệ thống truyền hình trực tuyến, thư điện tử, ứng dụng phần mềm mã nguồn mở…Đến nay, 33/37 cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan đảng từ cấp huyện trở lên đã có mạng nội bộ LAN và kết nối băng rộng ADSL phục vụ công tác. Việc sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh và đời sống tăng nhanh, số người sử dụng Internet chiếm khoảng 24% dân số.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động thông tin truyền thông vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông một số xã miền núi vùng sâu, vùng xa còn chưa ổn định, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Hoạt động quản lý Nhà nước về thông tin & truyền thông cấp huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn lúng túng trong chỉ đạo triển khai. Vì vậy trong thời gian tới, ngành thông tin và truyền thông Phú Thọ tiếp tục xác định rõ những mục tiêu mang tính chiến lược, trọng điểm và trọng tâm, từ đó tập trung công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của ngành bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; huy động tối đa nguồn lực của các doanh nghiệp trong triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, đảm bảo và duy trì các chỉ tiêu tăng trưởng.

Phương Nga