ĐỒNG NAI

Đồng Nai - Luôn sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp

10:41:02 | 2/12/2011

Đồng Nai liên tục có mặt trong Top 5 tỉnh thu hút đầu tư đứng đầu cả nước, mạnh mẽ vươn lên trở thành một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao và năng động nhất khu vực. Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái khẳng định đầy quyết tâm: “Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sẽ luôn lắng nghe ý kiến, sự chia sẻ của các nhà đầu tư để kịp thời tìm ra nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ. Thành công của nhà đầu tư là thành công của Đồng Nai, sự phát triển của nhà đầu tư cũng chính là sự phát triển của Đồng Nai…”. Văn Lượng thực hiện.

Giai đoạn 2006 – 2010, Đồng Nai đã đạt được những thành tựu quan trọng cả trên mặt trận kinh tế lẫn xã hội. Vậy tiếp nối những thành công này, tỉnh sẽ lựa chọn hướng phát triển nào trong giai đoạn mới 2011 - 2015?

Giai đoạn 2006 - 2010, Đồng Nai đã đạt được những thành tựu quan trọng cả trên mặt trận kinh tế lẫn xã hội. Tiếp nối thành công này, trong giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh chủ trương huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; xây dựng Đồng Nai thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa - hiện đại hóa vào năm 2015.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát trên, tỉnh chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn song song với tăng cường thu hút, đãi ngộ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi đầu ngành đáp ứng yêu cầu phát triển. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông kết nối vào các khu vực đô thị và KCN trong tỉnh, các tuyến đường cao tốc. Ngoài ra tỉnh cũng sẽ quan tâm phát triển mạnh các ngành dịch vụ chất lượng cao (tài chính, ngân hàng, vận tải - kho bãi, thông tin liên lạc, khách sạn nhà hàng). Thu hút đầu tư các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, các ngành công nghiệp tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ và có giá trị gia tăng cao; xây dựng thương hiệu sản phẩm công nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn và nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu nông sản hàng hóa. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các nhân tố của nền kinh tế tri thức, ưu tiên các lĩnh vực tạo sản phẩm có hàm lượng chất xám cao.

Chỉ số PCI 2010, Đồng Nai xếp thứ 25/63 tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên Đồng Nai vẫn còn những chỉ số thành phần có điểm số giảm, do đó chưa gây dựng được lòng tin sâu sắc cho các doanh nghiệp. Vậy ông có thể cho biết lãnh đạo tỉnh đã có phương thức nào nhằm cải thiện những chỉ số có điểm giảm?

Thực tế chỉ số PCI hình thành chủ yếu từ nguồn thông tin điều tra từ một số doanh nghiệp dân doanh. Các doanh nghiệp chưa cập nhật đầy đủ các thông tin liên quan của tỉnh nên nhiều ý kiến phản hồi chưa phản ánh đầy đủ và đúng sự thật, từ đó làm cho kết quả phân tích đánh giá chưa hoàn toàn đúng.

Thực tế đầu tư tại Đồng Nai trước đây và hiện nay, chính quyền luôn sát cánh đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trên mọi phương diện. Không chỉ sở hữu nhiều tiềm năng thế mạnh, thuận lợi cho phát triển, Đồng Nai còn là vùng đất lành, thân thiện, an toàn và hiệu quả cho các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước thể hiện qua kết quả thu hút đầu tư ổn định, theo đúng định hướng của tỉnh và giữ được vị trí là 1 trong 5 tỉnh thu hút đầu tư đứng đầu cả nước. Tuy nhiên, dù đúng sai thì việc xếp hạng chỉ số PCI năm 2010 cũng là lời cảnh báo, đòi hỏi Đồng Nai cần thiết phải có sự nghiên cứu nghiêm túc để có hướng khắc phục, hướng đến đạt được vị trí cao hơn nữa trong xếp hạng PCI những năm tiếp sau. Theo đó chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các tiêu chí và tập trung cải thiện, nhất là thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện ISO hành chính công đối với tất cả các Sở ngành và các huyện, thành phố, thị xã vì môi trường đầu tư liên quan đến bộ máy họat động từ tỉnh đến cơ sở, nếu thực hiện không đồng bộ một khâu sẽ ách tắc và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Song song với nỗ lực cải cách việc thu thuế để giảm thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp, chúng tôi cũng sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn đối với khu vực doanh nghiệp dân doanh thông qua các hoạt động: tổ chức đối thoại, gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp; cung cấp thông tin kịp thời; rà soát điều chỉnh qui chế phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra họat động doanh nghiệp dân doanh trong giai đoạn đầu tư cũng như sau khi đi vào sản xuất kinh doanh.... Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, thực hiện tốt việc hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác khảo sát địa điểm, cung cấp thông tin quy hoạch, giải quyết các thủ tục đầu tư xây dựng để nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai luôn muốn lắng nghe ý kiến, sự chia sẻ của các nhà đầu tư để tìm ra nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với mục tiêu làm cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn. Thành công của nhà đầu tư là thành công của Đồng Nai, sự phát triển của nhà đầu tư là sự phát triển của Đồng Nai.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX đã đề ra mục tiêu tổng quát là đưa Đồng Nai cơ bản thành tỉnh công nghiệp, hiện đại vào năm 2015. Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này? Hiện tại tỉnh đã có những nỗ lực nào để từng bước biến mục tiêu trên thành hiện thực?

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX đã đề ra mục tiêu tổng quát là đưa Đồng Nai cơ bản thành tỉnh công nghiệp, hiện đại vào năm 2015. Cụ thể là tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; xây dựng Đồng Nai thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa - hiện đại hóa vào năm 2015.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, hiện tỉnh đang dồn mọi tiềm lực tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 2178/CT-TTg ngày 2/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 gắn với quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đông Nam Bộ. Thu hút đầu tư đúng định hướng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX và Nghị quyết 5 năm 2011 - 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII. Song song đó tập trung triển khai 8 chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, gồm: Chương trình phát kết cấu hạ tầng; Chương trình bảo vệ môi trường; Chương trình phát triển nguồn nhân lực; Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; Chương trình phát triển các ngành dịch vụ; Chương trình phát triển nông thôn mới; Chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực; Chương trình hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện tốt việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp. Đồng thời tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện triển khai xây dựng các dự án hạ tầng giao thông kết nối có mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh như các KCN, cụm công nghiệp, khu công nông nghiệp, các dự án dịch vụ.

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.