BẾN TRE

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

15:01:54 | 20/6/2012

Nhờ tích cực hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dạy và học, đội ngũ CBCNV ngày càng được chuẩn hóa nên trong thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh Bến Tre đã đạt được kết quả tốt, các ngành các cấp học đều đạt nhiều thành tựu đã đề ra.

Cụ thể, giáo dục mầm non thực hiện đúng chương trình quy định, 70,80% lớp mẫu giáo thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. Năm 2011, Bến Tre có tổng điểm bình quân 3 môn thi tuyển vào đại học đứng 30/63 tỉnh thành cả nước, đứng thứ nhì trong khu vực ĐBSCL. Giáo dục chuyên nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả tốt. Các trường trung cấp chuyên nghiệp tiếp tục được mở rộng quy mô, ngành đào tạo, đổi mới chương trình đào tạo; xây dựng chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo và đánh giá kết quả học tập của học sinh gắn với chuẩn đầu ra.

Mạng lưới trường, lớp được tiếp tục điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh. Đầu năm 2011- 2012, Bến Tre tăng thêm 3 trường mầm non, 1 trường THPT. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 12 trường (3 trường TH, 9 trường THCS). Đội ngũ cán bộ, giảng viên được củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng.

Theo ông Lê Ngọc Bửu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre, ngành tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Củng cố sắp xếp cán bộ quản lý theo yêu cầu mới đồng thời đẩy mạnh phân cấp quản lý, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và công tác kiểm định chất lượng giáo dục – đào tạo. Xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong ngành trong sạch vững mạnh. Chú trọng qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý theo đúng chuẩn chất; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và bổ sung đội ngũ giảng viên, giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu.

Tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất – kỹ thuật trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Hoàn thành tốt Đề án kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2, tập trung đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, ưu tiên đầu tư mở rộng, nâng cấp và trang thiết bị cho các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để phủ kín việc dạy ngoại ngữ, tin học cho các trường phổ thông trong tỉnh.

Bến Tre cũng vận động, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục; phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường và xã hội. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập; kêu gọi các tổ chức đầu tư thành lập các loại hình trường công lập. Bên cạnh đó vận động đóng góp xây dựng trường sở, hỗ trợ giáo dục ở vùng khó khăn, giúp đỡ học sinh nghèo, gia đình chính sách.

Ông Bửu cho biết, trên cơ sở quán triệt các quan điểm Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng là “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo” nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế; bám sát các mục tiêu giáo dục và đào tạo giai đoạn 2010 – 2015 trong Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX, Bến Tre phấn đấu kết thúc năm học 2014 – 2015, toàn tỉnh đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tích cực thực hiện phổ cập giáo dục trung học; hạn chế thấp nhất học sinh bỏ học, lưu ban, nhất là ở các huyện biển. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật trường học theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa. Tiếp tục nâng cấp trường Cao đẳng Bến Tre lên trường Đại học. Nâng chất lượng hoạt động các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên; tạo điều kiện thuận lợi để mời gọi các nhà đầu tư thành lập mới các cơ sở đào tạo nghề tại tỉnh đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề cho người lao động.

Tùng Lan