BẮC GIANG

Huyện Sơn Động: Đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

14:32:10 | 29/8/2012

Hiện nay, huyện Sơn Động đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Sơn Động là một trong những huyện khó khăn nhất của cả nước với địa hình phần lớn là núi rừng chia cắt, dân cư phân bố rải rác gây khó khăn trong việc tập trung phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn. Nhận thức rõ điều này, Sơn Động đã tiến hành quy hoạch xây dựng nông thôn mới đi trước một bước (đến hết năm 2011 đạt 10/21 xã, trong năm 2012 sẽ quy hoạch 11 xã còn lại), từ đó sẽ lập đề án chi tiết cho từng địa phương để có hướng triển khai hợp lý. Năm 2012, huyện tiến hành xây dựng điểm nông thôn mới ở hai xã là Tuấn Đạo và Vinh Khương, trong đó ưu tiên hoàn thành chuẩn về trường học, y tế cho bà con.

Ông Trần Công Thắng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động

Theo ông Trần Công Thắng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động, trong quá trình triển khai chương trình nông thôn mới ở huyện có một thuận lợi rất lớn đó là sự đồng lòng, nhất trí cao của bà con nhân dân. Theo đó, khi xây dựng đường giao thông đã có hộ dân tình nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất, nhiều hộ dân góp công, góp của, tất cả nhân dân, chính quyền đều đồng lòng, nhất trí vì mục tiêu chung. Ông Thắng cũng chia sẻ một quan điểm rất thú vị: “Coi xây dựng nông thôn mới như một cuộc cách mạng, cần đánh chắc, tiến chắc, không nên nóng vội, làm đến đâu hiệu quả đến đấy, tránh việc chạy theo thành tích, lãng phí nguồn lực vốn đã hạn chế”. Theo đó, Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết 24 về xây dựng 5 chương trình phát triển kinh tế, xã hội, trong đó chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, bảo vệ và phát triển kinh tế rừng. Trong vấn đề thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, toàn bộ cán bộ huyện Sơn Động chủ trương tiêu chí: “Doanh nghiệp phát tài, địa phương phát triển”.

Hiện nay trên địa bàn huyện Sơn Động hiện có sự góp mặt của một số doanh nghiệp tiêu biểu như: Tổng công ty Đông Bắc - Công ty Than 47 (1100 công nhân); Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động (300 lao động); Nhà máy May - Tập đoàn Dệt May;… Lãnh đạo huyện Sơn Động xác định các doanh nghiệp này là động lực chính trong thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Theo đó, huyện chủ trương đề nghị mỗi doanh nghiệp lớn sẽ đỡ đầu một địa phương khó khăn, hàng năm doanh nghiệp này sẽ hỗ trợ địa phương đó phát triển những hạng mục công trình phúc lợi, văn hóa...

Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, theo ông Thắng, huyện Sơn Động sẽ tập trung hoàn chỉnh quy hoạch, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư vào huyện. Đặc biệt, do đặc thù riêng của địa phương, ông Thắng cho biết, huyện Sơn Động sẽ mạnh dạn đề nghị với tỉnh linh hoạt hơn trong các tiêu chí đánh giá nông thôn mới cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Về thu hút đầu tư, huyện Sơn Động đang có nhu cầu kêu gọi đầu tư vào các hạng mục nhà máy chế biến gỗ rừng trồng; nhà máy gạch không nung và đặc biệt là thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch (Tây Yên Tử, Khe Rỗ, Rừng nguyên sinh).

Lê Sáng