PHÚ THỌ

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

11:09:43 | 14/7/2014

Những năm gần đây, Phú Thọ tập trung đẩy mạnh công tác đào nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển kinh tế tỉnh nhà. Để hiểu rõ hơn những hoạt động này, Phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với Ông Lê Xuân Trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ. Duy Anh thực hiện.

Xin ông điểm qua một số kết quả nội bật trong ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014?

Trong những năm qua, quy mô, mạng lưới trường lớp tỉnh Phú Thọ tiếp tục  được củng cố và phát triển. Các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của tỉnh và của Ngành đem lại hiệu quả cao. Công tác quản lý giáo dục được chú trọng; chất lượng giáo dục ở các ngành học, cấp học ổn định cả về chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Năm 2013, điểm trung bình thi đại học, cao đẳng của học sinh THPT duy trì trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia, Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên được triển khai tích cực, trong năm 2013 có 51 trường học được công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; 6 tháng đầu năm 2014 22 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia (tăng 08 trường so với cùng kỳ), nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 499 trường, đạt 54,5%.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ là một trong 19 Sở Giáo dục và Đào tạo của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm học 2012-2013.

Sở GD&ĐT Phú Thọ có  những giải pháp như thế nào để góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Phú Thọ?

Cùng với việc triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT Tỉnh Phú Thọ hiện nay đang thực hiện đồng thời các giải pháp như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp; nâng cao nhận thức của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về đổi mới giáo dục và đào tạo; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học;      Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan; Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời; Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu đổi mới giáo dục và đào tạo; Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo; Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực và phẩm chất người học; khắc phục dạy thêm, học thêm, thu chi trong các cơ sở giáo dục chưa đúng quy định,....

Căn cứ vào Kế hoạch của Ngành, Sở chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh căn cứ vào Kế hoạch của Ngành, quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân trong tỉnh.

Hà Thu