LAI CHÂU

Huyện Tam Đường: Nhiều chuyển biến tích cực

10:41:39 | 31/3/2015

Năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế sản xuất, nhưng với sự hỗ trợ của các cấp ngành tỉnh, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, kết quả kinh tế - xã hội của huyện Tam Đường đã có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng hàng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Riêng trong năm 2014, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực là 9.021ha, đạt 102,5% kế hoạch, tăng 103 ha so với năm 2013. Tổng sản lượng lương lực đạt 38.600 tấn, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 100 tấn so với năm 2013. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 119,390 tỉ đồng, bằng 101,15% kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, hiện đã có 8 xã đạt từ 11-19 tiêu chí, 5 xã đạt 8-10 tiêu chí.


Trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất kinh doanh tập trung như: lúa ở Bình Lư, Bản Bo, Thèn Sin; chè ở Bản Giang, Bản Hon, Bản Bo, Thèn Sin, Tả Lèng; dong riềng ở Bình Lư; nuôi trồng thủy sản ở Thị trấn, Bình Lư, Bản Giang, Sơn Bình; chăn nuôi đại gia súc ở các xã vùng cao... Hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển khá đồng bộ, đến nay 14/14 xã có đường ô tô đến trung tâm; hạ tầng giao thông thủy lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. 100% các xã ở trung tâm đã có trường học kiên cố, ở các điểm bản không còn phòng học tạm; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới đạt 83,7%; tỷ lệ số hộ được cấp nước sinh hoạt đạt 95%... Bộ mặt nông thôn từng bước được đổi thay và phát triển. Công tác an sinh xã hội, y tế giáo dục, an ninh quốc phòng tiếp tục được phát huy.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 và những năm tiếp theo, huyện tiếp tục kêu gọi đầu tư vào một số ngành lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, du lịch, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, xây dựng... Tập trung thanh quyết các nguồn thu, chi ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng đến các dự án đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nhà văn hóa, các điểm trường học tại các bản đã xuống cấp, trạm y tế...