ĐẮK LẮK

Đại học Tây Nguyên 40 năm-chặng đường của khát vọng vươn lên

13:43:29 | 15/3/2017


Năm 2017 là năm đánh dấu chặng đường 40 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Tây Nguyên. 40 năm qua, nhiều thế hệ thầy và trò Đại học Tây Nguyên đã không ngừng nỗ lực xây dựng trường từ một cơ sở còn rất nhiều khó khăn trở thành trường đại học khang trang, hiện đại và năng động bậc nhất hiện nay, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Sau chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975 và thống nhất đất nước, sự ra đời của Đại học Tây Nguyên vào ngày 11/11/1977 là một sự kiện có ý nghĩa chính trị và lịch sử quan trọng, thể hiện chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Từ đây con em các dân tộc trên địa bàn có được cơ hội học tập ở trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, kiên trì phấn đấu hoàn thành sứ mạng Đảng và Nhà nước giao phó, Trường Đại học Tây Nguyên ngày càng trưởng thành và lớn mạnh không ngừng, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh - chính trị trên địa bàn Tây Nguyên và vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.
Nỗ lực nâng cao năng lực đào tạo

Theo quyết định của Bộ Chính trị, định hướng và mục tiêu phát triển Trường Đại học Tây Nguyên là: “Xây dựng Trường Đại học Tây Nguyên trở thành một trường đại học trọng điểm của khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh của khu vực Tây Nguyên, vùng duyên hải Nam Trung bộ và thực hiện các yêu cầu của Chính phủ Việt Nam trong vùng tam giác phát triển Lào, Campuchia và Việt Nam”.

Để đạt được mục tiêu trên, Trường Đại học Tây Nguyên đã và đang ưu tiên tập trung giải quyết đồng bộ các vấn đề như: nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo, đổi mới trong đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đầu ra phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá...

Theo đó, để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Nhà trường đã ban hành các quy định và thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư. Quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2010-2020, phấn đấu tỉ lệ giảng viên là tiến sĩ đạt mức 20%, trong đó chú trọng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên ở nước ngoài. Chỉ trong năm 2015 và năm 2016 có 9 cán bộ được phong hàm phó giáo sư (nâng số phó giáo sư của trường lên 14 người); có 8 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Hiện nay, tổng số cán bộ viên chức của trường là 757 người, trong đó có 517 giảng viên. Cơ cấu gồm 14 phó giáo sư, 71 tiến sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa II, 12 bác sĩ chuyên khoa I, 279 thạc sĩ, 196 đại học, 9 giảng viên cao cấp, 93 giảng viên chính; số cán bộ viên chức là đồng bào dân tộc là 39 người....Đây là bước chuyển cựu kỳ quan trọng của Nhà trường và chính là đội ngũ góp phần quan trọng vào thành công của mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo.

Về trang thiết bị, trong giai đoạn 2012-2016 Nhà trường đã hoàn thành xây dựng Nhà thí nghiệm khoa nông lâm với hơn 36,6 tỷ đồng, Trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm hơn 5,8 tỷ đồng... Song song đó, đầu tư thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo của tất cả các ngành: Y, Nông Lâm, Chăn nuôi thú y, Lý, Hóa, Sinh... Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Trường Đại học Tây Nguyên đang xúc tiến thành lập Trường đại học Y Dược. Tiếp tục triển khai xây dựng nhà điều hành trung tâm, khu thực nghiệm nông –lâm nghiệp, giáo dục thể chất.

Trong xu thế hội nhập và yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế đất nước, yêu cầu đào tạo phải gắn liền với thực tiễn. Đây là mục tiêu quan trọng mà Trường Đại học Tây Nguyên đặt ra và thực hiện quyết liệt trong những năm qua. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng uy tín - thương hiệu của nhà trường. Do vậy, Nhà trường đã tiến hành đồng bộ một loạt giải pháp như: bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp từng môn học; tổ chức đánh giá, biên soạn giáo trình phù hợp và cập nhật; đầu tư trang thiết bị...

Nhờ những nỗ lực trên, năng lực và quy mô đào tạo của Đại học Tây Nguyên những năm qua không ngừng tăng. Hiện nay, quy mô đào tạo của Trường Đại học Tây Nguyên là 16.527 học sinh, sinh viên; số; có 2.616 học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số trong hệ chính quy; đào tạo 11 chuyên ngành sau đại học, trong đó có 2 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ với tổng học viên là 463, chưa tính liên kết.

Tăng cường hoạt động hợp tác và nghiên cứu khoa học

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ, đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng đào tạo, thời gian qua Trường Đại học Tây Nguyên đã tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế, hợp tác đa phương với các trường, viện, doanh nghiệp trong nước, khu vực và quốc tế để liên kết đào tạo, hội nhập và phát triển.

PGS-TS Nguyễn Tấn Vui, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, Nhà trường đã và đang triển khai 9 đề án đề tài cấp bộ, 4 đề tài cấp tỉnh, 108 đề tài cấp cơ sở (trong đó 23 đề tài của sinh viên)...với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng, triển khai 8 hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ. Triển khai các dự án do nước ngoài tài trợ như: dự án “Cải thiện các hệ thống nuôi dưỡng gia súc ăn cỏ trong hộ nông trại vùng tam giác phát triển Campuchia - Lào – Việt Nam” do IFAD, CIAT tài trợ, và dự án “Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên” do ABD tài trợ... Trường cũng đã tổ chức 69 hội thảo khoa học (trong đó có 8 hội thảo quốc tế), tiêu biểu như hội thảo quốc tế: “Đánh giá hiện trạng và đề xuất ý tưởng phát triển nông nghiệp tại Tây Nguyên, Việt Nam”; “Tập huấn phương pháp ngoại suy để xếp hạng các giải pháp đầu vào (EXTRAPOLATE)”; “Đa dạng sinh học nghiên cứu và tiềm năng ứng dụng”...

Nhà trường liên kết với hàng chục trường đại học, viện, doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước như: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh...; các doanh nghiệp như Ajimoto VN, Công ty Yara VN, Công ty CP Bông Tây Nguyên, Công ty Nông Á...

Nhà trường có chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý, ký kết và thực hiện hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường: ĐH Chămpasak – Lào, Đại học Chonnan, Đại học Quốc gia Suchon, Đại học Ajou–Hàn Quốc... Hợp tác với Viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI) trong dự án “Cải thiện các hệ thống nuôi dưỡng gia súc ăn cỏ trong nông hộ tại vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào – Campuchia”; thực hiện việc trao đổi hợp tác nghiên cứu và thu thập số liệu, điều tra khảo sát thuộc đề tài “Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên” với Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD)...

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, các dự án và hợp tác quốc tế có ý nghĩa thiết thực với nhà trường trong công tác đào tạo, tăng thêm cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy và đội ngũ cán bộ, góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Tây Nguyên: đời sống người dân được cải thiện, nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo, kinh tế - xã hội phát triển. Qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Trường Đại học Tây Nguyên trong khu vực Tây Nguyên, ở Việt Nam đồng thời vươn xa hợp tác với các nước phát triển như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, các tổ chức quốc tế có uy tín như IFAD, CIAT, ADB...

Năm 2017, với Trường Đại học Tây Nguyên là năm có ý nghĩa rất quan trọng khi kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Đây là cột mốc quan trọng trên con đường xây dựng, phát triển của Nhà trường. 40 năm là chặng đường của khát vọng vươn tới của bao thế hệ thầy và trò, chung sức, chung lòng vượt qua bao khó khăn xây dựng nhà trường từ hoang sơ thành Đại học Tây Nguyên hôm nay. Phát huy những thành quả đã đạt được, đội ngũ cán bộ viên chức Trường Đại học Tây Nguyên, tập thể Đảng ủy - Ban giám hiệu sẽ cùng nhau đoàn kết tạo nên sức mạnh, quyết tâm xây dựng thành công mục tiêu theo đúng tinh thần quyết định của Bộ Chính trị.

Quốc Hưng