ĐẮK LẮK

Huyện Ea Hleo Phấn đấu trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk

13:49:09 | 15/3/2017


Huyện Ea H’leo nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk, là huyện có nhiều tiềm năng lợi thế phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây công nghiệp dài ngày. Thiên nhiên ưu đãi cộng với vị trí địa lý thuận lợi đã giúp kinh tế - xã hội Ea Hleo những năm qua vượt qua khó khăn thách thức và có được những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh.

Ea H'Leo được thành lập từ năm 1980 trên cơ sở tách ra từ huyện Krông Búk. Huyện có diện tích tự nhiên 133.409 ha, dân số khoảng trên 134.000 người, với 26 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 41%. Ea H'Leo là vùng đất có nền văn hóa đa dạng, phong phú; có thế mạnh về tài nguyên đất, rừng, khoáng sản…Xuất phát điểm kinh tế - xã hội thấp, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, xa các vùng kinh tế lớn, mặt bằng dân trí không đồng đều..., thêm vào đó tình hình thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp là những lực cản rất lớn đối với sự phát triển của huyện.

Mặc dù vậy, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn, kinh tế - xã hội của huyện Ea Hleo trong những năm qua đã có những chuyển biến mạnh mẽ, trở thành huyện hàng đầu của tỉnh về phát triển kinh tế. Mức tăng trưởng hàng năm liên tục đạt mức cao trên 10%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ không ngừng tăng lên.

Trong giai đoạn 2010 – 2015, tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của huyện Ea Hleo đạt 10,94%. Đến năm 2015, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản chiếm 47,38%, công nghiệp - xây dựng chiếm 28,43%, thương mại - dịch vụ chiếm 24,19%. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản đạt 1.586 tỷ đồng (bằng 116% nghị quyết), trong đó ngành trồng trọt đạt 1.434 tỷ đồng (tăng 32% so với năm 2010). Riêng năm 2016 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 10%, giá trị nền kinh tế tính theo giá cố định năm 2010 đạt 3.816 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2015. Trong đó, nông, lâm, ngư nghiệp 1.933 tỷ đồng, giảm 04%; công nghiệp - xây dựng 905 tỷ đồng, tăng 15%; thương mại - dịch vụ 878 tỷ đồng, tăng 18,7%.

Có được kết quả trên là nhờ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên vào sản xuất để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Trong đó tập trung phát triển một số cây trồng chủ lực như cà phê, cao su, hồ tiêu và một số cây trồng ngắn ngày theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường.

Hiện nay, Ea H’leo là địa phương có diện tích cà phê nhiều của tỉnh với 31.000 ha, sản lượng đạt 69.000 tấn, có 14.000 ha cao su, sản lượng 7.000 tấn, hồ tiêu 2.450 ha, sản lượng 3.900 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 30 triệu đồng/năm.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển cả về quy mô và ngành nghề, đáp ứng nhu cầu về sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã bổ sung ngành nghề, đa dạng hóa hình thức hoạt động, đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; các loại hình dịch vụ như vui chơi giải trí, vận tải, viễn thông mở rộng về quy mô và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ…

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ. Đến nay, toàn huyện có 21 trường học đạt chuẩn quốc gia; có 12/12 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 7% theo chuẩn nghèo mới năm 2015. Công tác quốc phòng - an ninh không ngừng được tăng cường và củng cố, góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Với đặc thù của một huyện vùng sâu, vùng xa, công tác xây dựng nông thôn mới được lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm. Thời gian qua các cấp, ngành và đoàn thể đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2016, công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Ea H'Leo được các ngành, các cấp tập trung hưởng ứng thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, điều tiết nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt được thực hiện tốt. Kết cấu hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng mới, gồm: 14,31 km đường bê tông, 950 m đường cấp phối; 06 hội trường thôn, 3 km đường dây điện hạ thế. Bên cạnh đó đã huy động nguồn lực khác để xây dựng nông thôn mới với tổng số vốn trên 912,3 tỷ đồng.

Ông Lê Thăng Long, Chủ tịch UBND huyện Ea Hleo cho biết, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Đến hết năm 2016, trung bình toàn huyện đạt 12,2 tiêu chí/xã, trong đó 01 xã đạt 19 tiêu chí đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, 02 xã đạt 14 tiêu chí và 01 xã đạt 13 tiêu chí. “Để đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới, triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí của Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động cho những năm tiếp theo, tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị"”, ông Long phát biểu.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đã xác định đến năm 2020, quyết tâm xây dựng huyện Ea H'Leo trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, những chỉ tiêu chính được đề ra là: tốc độ tăng trưởng bình quân 11-12%; cơ cấu kinh tế: Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản 45 - 46%; Công nghiệp - Xây dựng 29- 30%; Thương mại – Dịch vụ 25 - 26%. Tổng giá trị sản xuất đạt 10.778 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 - 49 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 10-11%. Có 06/11 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, số còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Phấn đấu 50% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hàng năm, số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa trên 80%; số thôn, buôn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 70%; có 80% tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh.