QUẢNG BÌNH

Huyện Lệ Thủy: Bước chuyển mình mạnh mẽ

10:04:11 | 17/10/2017


Từ lâu Lệ Thủy vốn được coi là “vựa lúa” của tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, khi quá trình đổi mới và hội nhập ngày càng sâu rộng, Lệ Thủy đang có sự chuyển biến mạnh trong phát triển kinh tế xã hội với việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang công nghiệp và dịch vụ, du lịch. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, diện mạo từ vùng nông thôn tới thị tứ, thị trấn được xây dựng khang trang. Đời sống nhân dân không ngừng cải thiện. Thu ngân sách đạt khá, luôn đạt và vượt kế hoạch.

Tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Với lợi thế về quỹ đất có thể sản xuất nông nghiệp lớn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Lệ Thủy xác định phải dựa vào lợi thế này để tập trung phát triển những cây, con phù hợp. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Lệ Thủy đã tập trung triển khai các kế hoạch nhằm tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, theo hướng tăng dần tỷ trọng chăn nuôi.Trên cơ sở những lợi thế của từng tiểu vùng, khu vực, huyện xác định những cây trồng vật nuôi thích hợp để quy hoạch hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa qui mô lớn và có giá trị cao.

Để nâng cao nâng cao năng suất và hiệu quả, huyện tích cực phối hợp với các trung tâm, hội đồng khoa học, chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện triển khai các chương trình, đề án ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân. Đồng thời, huyện cũng có chính sách hỗ trợ người dân về vốn, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, lĩnh vực nông nghiệp của huyện có sự thay đổi cả về chất và lượng. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, hiệu quả trên một diện tích sản xuất nâng lên đáng kể. Quan trọng nhất, tư duy trong trong sản xuất nông nghiệp của người dân đang thay đổi tích cực: từ chỗ tự phát, đợi chờ và manh mún nay đã chuyển dần sang hướng thâm canh, có đầu tư để tăng năng suất chất lượng, sản phẩm và sản xuất để phục vụ trao đổi, buôn bán.

Tích cực phát triển hạ tầng để thu hút đầu tư

Với xuất phát điểm thấp, huyện Lệ Thủy luôn xác định việc huy động tổng hợp các nguồn vốn (Trung ương, tỉnh, hỗ trợ, tài trợ) để xây dựng kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ then chốt tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững. Trong năm 5 qua, huyện đã huy động 1.790 tỷ đồng cho xây dựng kết cấu hạ tầng từ thị trấn tới khu vực vùng sâu, vùng xa. Năm 2017 -2018 dự kiến huy động được 800 tỷ đồng.

Nhờ các nguồn lực này, nhiều công trình quan trọng của huyện như cầu Phong Liên, Phong Xuân, chợ Tréo hệ thống kênh mương thủy lợi, hệ thống giao thông liên xã, giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp. Các công trình hạ tầng khác cũng được nâng cấp, đầu tư đồng bộ.

Từ những nền tảng này, huyện Lệ Thủy đã và đang tập trung tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào công nghiệp xanh và du lịch sinh thái... Bên cạnh đó, để đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: cải thiện chất lượng cung cấp thông tin; đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính...

Trịnh Trung Long