VĨNH LONG

Vĩnh Long: Quyết tâm trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL

8:55:17 AM | 6/6/2019

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X (nhiệm kỳ 2015- 2020) đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu và nhiều nhiệm vụ cho chặng đường phát triển tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020. Qua nửa nhiệm kỳ (2016 – 2018), Vĩnh Long thực hiện đạt và vượt 6/25 chỉ tiêu, tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà vươn lên hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của toàn hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà được phản ánh khá rõ nét thông qua nội dung trao đổi với ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long. Hoàng Lâm thực hiện.

Qua nửa chặng đường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Vĩnh Long đã đạt được thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về thành công này?

Với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ; sự đồng thuận, phấn đấu vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp (DN), người dân nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết đạt được kết quả khá tích cực và toàn diện. Đến cuối năm 2018 tỉnh đã có 6/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT – XH) chủ yếu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2016-2018) đạt 6,3%/năm, quy mô kinh tế năm 2018 bằng 1,3 lần năm 2015. Đặc biệt năm 2018, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tỉnh hoàn thành 24/24 chỉ tiêu KT - XH chủ yếu đề ra. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 44,8 triệu đồng, tăng gần 1,3 lần so năm 2015 và đạt 64% so chỉ tiêu Nghị quyết. Đến cuối năm 2018, tỷ trọng khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 35,04%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 18,38% và khu vực dịch vụ chiếm 46,58% trong GRDP.

Trong phát triển nông nghiệp, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển các sản phẩm chủ lực theo Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững. Song song đó đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGA; vùng luân canh cây màu trên đất lúa và vùng chuyên canh cây ăn trái quy mô lớn.

Hoạt động xúc tiến đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp được đổi mới, chủ động hơn, đã góp phần phát triển hàng năm trên 300 DN. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 13,7%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là ngành chủ lực với tỷ trọng trên 98% giá trị sản xuất toàn ngành và có mức tăng trưởng khá, bình quân tăng 13,8%/năm.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các  đại biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Vĩnh Long năm 2018

Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng và là khu vực có đóng góp lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của tỉnh với mức tăng trưởng bình quân ước đạt 7,24%/năm, gần đạt chỉ tiêu Nghị quyết (tăng 7,5%/năm). Các lĩnh vực nội thương, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu...đều có sự tăng trưởng; trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2018 ước đạt 422 triệu USD, đạt 79,6% so chỉ tiêu Nghị quyết, tăng trưởng bình quân đạt 11,78%/năm…

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến cuối năm 2018 toàn tỉnh có 45/89 xã và 1/7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, tăng 24 xã so với năm 2015 và hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã xác định: "Ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng KT - XH và ưu tiên đầu tư những dự án quan trọng" là một trong 3 khâu đột phá nhằm tập trung nguồn lực để tạo đột phá, qua đó có tác động tích cực đến việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ này, 3 năm qua toàn tỉnh đã huy động tổng nguồn vốn huy động đầu tư phát triển KT - XH đạt 36.942 tỷ đồng, tăng bình quân 6,18%/năm, đạt 41,5% so chỉ tiêu Nghị quyết. Nguồn vốn này tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng KT - XH  như giao thông, điện, thủy lợi, nước sạch.... Nhiều công trình đã đưa vào sử dụng, tạo thêm diện mạo mới và góp phần tích cực phát triển KT - XH của tỉnh nhà. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những thành quả khởi sắc trên sẽ là tiền đề vững chắc, là động lực thúc đẩy Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục làm nên những đột phá ngoạn mục và ấn tượng hơn nữa, hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu của cả nhiệm kỳ, góp phần đưa Vĩnh Long vươn lên trở thành tỉnh khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2019 này tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

Năm 2019, tỉnh tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế, trọng tâm là nông nghiệp, công thương, du lịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược và các giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp và phát triển DN.

Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phấn đấu năm 2019 GRDP tăng 6,2%; GRDP bình quân đầu người đạt 48,1 triệu đồng/người/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 470 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 13.800 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.170 tỷ đồng; tạo thêm việc làm mới cho 20.000 lao động …

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, ông có những chỉ đạo nào để giúp Vĩnh Long hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch cơ bản mà Nghị quyết đã đề ra?

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, với cương vị là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, tôi sẽ cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được đề ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa X).

Cụ thể trên lĩnh vực kinh tế, tỉnh Vĩnh Long thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM.

Đẩy mạnh mời gọi, thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến rau củ quả, thủy sản. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh; phấn đấu trong năm 2019 có thêm 1 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, 6 xã đạt chuẩn NTM và tạo đà cho 4 xã ở các huyện Vũng Liêm, Long Hồ, Tam Bình, Trà Ôn đạt NTM vào năm 2020.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành công thương; triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư; đôn đốc, hỗ trợ thực hiện các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đặc biệt là 32 dự án tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018.

Tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án phát triển thương mại điện tử; tăng cường liên doanh, liên kết mở rộng thị trường; tạo điều kiện thuận lợi cho các DN xây dựng các kênh phân phối, tiêu thụ hàng hóa. Tăng cường xúc tiến, quảng bá và hợp tác, liên kết để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Trân trọng cảm ơn ông!