THỪA THIÊN - HUẾ

Nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

05:33:54 | 21/6/2019

Qua hơn 5 năm thực hiện Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Chất lượng giáo dục toàn diện cũng như nền nếp, kỷ cương trường học được giữ vững và nâng cao.


Ông Đặng Phước Mỹ - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT

Đổi thay rõ nét nhất là công tác quản lý giáo dục với phương châm “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình và điều hành theo quy chế, quy định” nên hầu hết các phòng, ban của sở, các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đã xây dựng đầy đủ kế hoạch, quy trình làm việc, quy chế cơ quan và triển khai rất nghiêm túc. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, góp phần giữ vững kỷ cương, nề nếp trong thực hiện nhiệm vụ.

Quy mô và mạng lưới trường, lớp các ngành học, cấp học được sắp xếp, củng cố, phát triển hợp lý trên các địa bàn, tạo cơ hội học tập cho mọi người. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp dạy học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các bậc học, cấp học được tăng cường phát triển cả về số lượng, chất lượng và ngày càng trẻ hóa với 100% giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác đổi mới phương pháp dạy và học ở các cấp học, bậc học cũng được quan tâm cải tiến, đổi mới về nội dung và phương pháp thực hiện, theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp kết hợp với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo... góp phần hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Đặc biệt, ngành GD&ĐT lồng ghép vào chương trình học nội dung văn hóa lịch sử địa phương để mỗi học sinh Thừa Thiên Huế hiểu và tự hào về lịch sử, văn hóa Huế tạo ra khát vọng cho học sinh sẵn sàng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, vì một Thừa Thiên Huế giàu mạnh.

Theo Sở GD&ĐT, công tác phổ cập giáo dục (PCGD) - xóa mù chữ tiếp tục nâng cao. Đến nay, các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn đạt 94,74% chuẩn xóa mù chữ mức độ II; 100% đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; 100% đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ III; 100% đạt chuẩn PCGD THCS mức độ II. Chất lượng giáo dục các cấp, bậc học được nâng lên: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng; nhiều học sinh đạt thủ khoa, á khoa và giành giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế.

Thầy giáo Đặng Phước Mỹ - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT cho biết: “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian tới, ngành GD&ĐT Thừa Thiên Huế sẽ cùng chung sức với cả nước thực hiện đổi mới mạnh mẽ để nâng cao chất lượng giáo dục”.

Để làm tốt nhiệm vụ này, ngành GD&ĐT đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Tiếp tục quán triệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, tập trung đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục. Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở GD&ĐT trên địa bàn thành phố. Tăng cường đầu tư, cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT. Đẩy mạnh giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương; giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng “Trường học kiểu mẫu, lớp học kiểu mẫu”. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đào tạo nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tăng cường hợp tác, trao đổi giáo dục với các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, nhất là giáo dục tiên tiến, chất lượng cao.