TÂY NINH

Cục Thuế tỉnh Tây Ninh phấn đấu giảm nợ thuế, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019

9:53:14 AM | 4/12/2019

Năm 2019, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được HĐND, UBND tỉnh giao dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) là 7.350 tỷ đồng. Khép lại 10 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ tiêu thu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ nỗ lực của ngành Thuế Tây Ninh trong việc bám sát chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng như UBND tỉnh.

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh – ông Nguyễn Văn Sum cho biết năm 2019, tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện dự toán thu NSNN trong điều kiện nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức tác động không thuận lợi đến việc thực hiện nhiệm vụ thu. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo và điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các Sở, ban ngành tại địa phương cùng sự nỗ lực của người nộp thuế, sự quyết tâm của toàn thể công chức đã giúp ngành Thuế Tây Ninh đạt những kết quả khả quan trong công tác thu NSNN, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tính đến 31/10/2019, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh là 6.791,344 tỷ đồng, so với dự toán năm 2019 đạt 92,40%, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 18,33%.

Cục Thuế đã triển khai đến toàn bộ công chức ngành thuế Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP. Để thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế  Tây Ninh thực hiện cải cách, đơn giản hóa và công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế, Chi cục Thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ DN dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách thuế hỗ trợ người nộp thuế trong kê khai thuế qua mạng internet, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuế; đồng thời hướng dẫn các nhà đầu tư có kế hoạch tham gia thực hiện các dự án đầu tư  các chính sách ưu đãi thuế áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo ghi nhận của ông Sum , phần lớn các DN thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đều hoạt động có hiệu quả, áp dụng đúng các quy định về ưu đãi đầu tư, các khó khăn vướng mắc khi thực hiện dự án đã được cơ quan thuế các cấp hướng dẫn giải đáp kịp thời tạo điều kiện cho các DN đầu tư tại Tây Ninh hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi.

Cũng theo ông Sum, mặc dù 10 tháng năm 2019 kết quả thu thuế đạt khá song số thuế nợ đọng của Cục Thuế vẫn còn ở mức cao hơn so với chỉ tiêu nợ của Tổng cục Thuế giao. Trước tình hình này, Cục Thuế đã và đang triển khai một số giải pháp để phấn đấu giảm nợ đến cuối năm 2019 thấp hơn chỉ tiêu nợ Tổng cục Thuế giao như: đôn đốc thu hồi nợ thuế, xử lý nợ ảo, điều chỉnh giảm nợ đọng thuế; giao chỉ tiêu thu nợ các tháng còn lại cho các huyện, thành phố; thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ đọng thuế; tổ chức đoàn xuống các DN có số nợ thuế lớn để đôn đốc, nhắc nhở DN nộp thuế…

Từ đây đến cuối năm, để phấn đấu hoàn thành sớm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế Tây Ninh tăng cường thực hiện 10 nhóm giải pháp đã đề ra trong Hội nghị sơ kết công tác thu 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó chú trọng thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế để chủ động triển khai Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/9/2019 của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên tại cơ quan thuế các cấp; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 09/5/2018 và kế hoạch của Tổng cục Thuế về việc triển khai kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sắp xếp, sáp nhập 7 Chi cục Thuế thành 3 Chi cục Thuế khu vực, sau khi đã sáp nhập thành Chi cục Thuế khu vực Hoà Thành - Dương Minh Châu trong tháng 9/2019.

Song song đó ngành Thuế tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu thu đã giao tại Quyết định số 1753/QĐ-CT ngày 11/4/2019 của Tổng cục Thuế. Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, nhất là trong việc triển khai các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN.

Tin tưởng với sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ngành, của cả hệ thống chính trị và với quyết tâm cao của toàn thể công chức, Cục Thuế Tây Ninh  sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN được giao trong năm 2019, góp phần vào thành công chung của tỉnh nhà trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Công Luận