SÓC TRĂNG

Ngành Thuế Sóc Trăng: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020

10:34:32 AM | 17/3/2020

Triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn song được sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính - Tổng Cục Thuế và Tỉnh ủy - UBND tỉnh; sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành cùng nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã giúp ngành Thuế Sóc Trăng tự tin về đích nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, hoàn thành vượt mức dự toán Trung ương giao.

Động lực đột phá từ cải cách hành chính thuế

Ngoài nhiệm vụ thu NSNN, ngành Thuế còn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế (NNT). Trong năm 2019, Cục Thuế đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế và của Tỉnh ủy - UBND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng – ông Phạm Chí Đô cho biết xác định cải cách hành chính thuế mà trọng tâm là cải cách TTHC là khâu đột phá, toàn ngành luôn lấy sự hài lòng của NNT, của nhân dân làm mục tiêu chính để cải cách TTHC thuế; chuyển nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ một cách thực chất; đưa chính sách thuế của Nhà nước đi vào thực tế cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu trong quản lý để tạo thuận lợi, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng cho NNT khi thực hiện pháp luật thuế; đồng thời nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác thuế, đặc biệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gắn trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, từng cán bộ công chức (CBCC) trong các bước thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Những nỗ lực cải cách của ngành Thuế Sóc Trăng đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần gia tăng sức hút đầu tư.

Quyết tâm cao trong năm “bản lề”

Theo ghi nhận của Cục trưởng Phạm Chí Đô, kết quả thu ngân sách năm 2019 thể hiện sự đồng hành đầy tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp, NNT và sự phấn đấu hết mình của toàn thể CBCC ngành Thuế Sóc Trăng, tạo động lực cho toàn ngành vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020. Năm 2020 là năm về đích, có ý nghĩa quan trọng, việc hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về KT-XH của tỉnh Sóc Trăng năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020.

Trong năm "bản lề" này, ngành Thuế Sóc Trăng được Trung ương và UBND tỉnh giao tổng thu nội địa tính cân đối tăng trên 10% so thực hiện năm 2019 (đã loại trừ). Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhất là trong bối cảnh dự báo khả năng thực hiện dự toán thu ngân sách của tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên với bề dày thành tích, ngành Thuế Sóc Trăng quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2020 bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó toàn ngành sẽ phối hợp tốt với các sở, ban ngành và địa phương tham mưu Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2020; Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về phát triển KT - XH năm 2020. Tiếp tục mời gọi đầu tư và hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào những ngành sản xuất, dịch vụ mang lại giá trị gia tăng, tạo ra nhiều việc làm và tạo nguồn thu cho ngân sách.

Ngành Thuế cũng sẽ triển khai có hiệu quả cải cách TTHC thuế, tiếp tục rà soát các TTHC để kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC trong lĩnh vực thuế. Thực hiện giải quyết TTHC đảm bảo đúng thời hạn, đúng yêu cầu của NNT; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tốt công nghệ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, áp dụng hóa đơn điện tử...; qua đó giúp giảm thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật thuế và tạo điều kiện cho NNT được thụ hưởng đầy đủ chính sách cải cách TTHC mang lại.

Bên cạnh nỗ lực nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế; xây dựng đội ngũ công chức thuế đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…, ngành Thuế Sóc Trăng cũng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách và định kỳ tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế; xây dựng các giải pháp thiết thực, phù hợp với từng thời điểm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT - XH giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII đề ra.

Bích Hạnh (Vietnam Business Forum)