QUẢNG TRỊ

Hải quan triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

10:56:09 | 4/5/2020

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 264/KH-HQQT ngày 28/02/2020 với những giải pháp thiết thực.

Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị tích cực triển khai quyết liệt và đồng bộ kế hoạch hành động cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại để rút ngắn thời gian, giảm chi phí thông quan hàng hóa, góp phần thu hút các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Tại các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay, đơn vị luôn thực hiện tốt công tác phối hợp, hợp tác với Hải quan Lào triển khai có hiệu quả mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Đensavanh; Hệ thống một cửa quốc gia, Một cửa ASEAN và triển khai mở rộng chương trình phối hợp thu 24/7 nhằm rút ngắn thời gian thông quan để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở nhất, thúc đẩy giao thương giữa hai nước cũng như các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây.

Các chi cục hải quan cửa khẩu chủ động phát triển mối quan hệ đối tác giữa hải quan và doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, triển khai các giải pháp về chống gian lận xuất xứ, góp phần bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, tạo công bằng cho các đối tượng nộp thuế, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, thúc đẩy xuất, nhập khẩu, đầu tư, tăng thu ngân sách.

Chủ động quán triệt toàn thể cán bộ công chức (CBCC) nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác CCHC, hiện đại hóa hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia gắn liền với hiệu quả của công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ. Tập trung đào tạo đội ngũ CBCC theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ.

Nguồn:  Vietnam Business Forum