QUẢNG TRỊ

Huyện Hướng Hóa: Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

10:44:15 | 5/5/2020

Trong những năm qua, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, công tác kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn huyện Hướng Hóa có nhiều khởi sắc. Môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn từng bước được cải thiện, hạ tầng giao thông được nâng cấp, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quy hoạch. Xung quanh chủ đề này, Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Trọng Vân, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa. Duy Bình thực hiện.

Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội mà huyện Hướng Hóa đạt được năm vừa qua?

Năm 2019 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, sự phối hợp hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt hơn 14.400 tỷ đồng, trong đó: Nông nghiệp - lâm nghiệp đạt 1.300 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng đạt gần 6.200 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt hơn 6.900 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; tiềm năng, lợi thế được khai thác, phát huy có hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Sản xuất nông nghiệp ổn định, tiếp tục theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; đã liên doanh, liên kết phát triển các mô hình nông nghiệp có hiệu quả như chanh leo, sắn, chuối nguyên liệu; thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ổn định, đảm bảo nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được duy trì phát triển tốt; đặc biệt huyện đã thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực thủy điện, điện gió, nâng cao giá trị sản xuất của ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Cơ sở hạ tầng thiết yếu tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Công tác quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định. Giáo dục, đào tạo tiếp tục chuyển biến tích cực; y tế và nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân được tăng cường; an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc.

Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay mặc dù vẫn còn cao so với các địa phương trong tỉnh, nhưng năm 2019 đã giảm 3,33%, hiện nay còn 21,25%, đây là một nỗ lực rất lớn đối với một huyện miền núi, vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều xã đặc biệt khó khăn; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,7 triệu đồng/người/năm.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, năm về đích của kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021. Huyện Hướng Hóa sẽ có những chuyển biến mạnh hơn, quyết liệt hơn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục  tạo nền tảng cho các nhiệm kỳ sau như thế nào, thưa ông?

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, để đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, đồng thời để tạo nền tảng vững chắc cho các năm tiếp theo; phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, thử thách, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Về lĩnh vực kinh tế:

Chú trọng chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông - lâm - nghiệp, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường đối với các sản phẩm như cà phê, cao su, chuối, tinh bột sắn, hạt tiêu, ngô... Đẩy mạnh tái canh cây cà phê; tập trung chuyển đổi một số cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng. Tiếp tục liên kết với các doanh nghiệp để đầu tư, mở rộng diện tích cây chanh leo trên địa bàn. Duy trì các loại cây trồng chủ lực của huyện như cà phê, cao su, hồ tiêu, sắn, chuối... Tiếp tục xây dựng, quảng bá thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, tiếp tục lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn. Gắn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phát huy hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và của người dân để xây dựng nông thôn mới. Quan tâm ưu tiên nguồn vốn để đầu tư hoàn thành dứt điểm các tiêu chí gần đạt chuẩn.

Tiếp tục xúc tiến đầu tư; thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp. Đôn đốc các nhà đầu tư khởi công và đẩy nhanh tiến độ thi công các nhà máy điện gió. Tiếp tục huy động nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển; bố trí và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020. Tập trung đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, các công trình để đạt chuẩn về tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Triển khai thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuế, quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu và thị trường cho một số mặt hàng chủ lực của huyện. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào tổ chức sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả các ngành kinh tế.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Đẩy mạnh xã hội hoá sự nghiệp giáo dục và đào tạo; khuyến khích các loại hình trường, lớp mầm non tư thục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị trường học phục vụ học tập và giảng dạy.

Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường công tác tuyên truyền các giá trị di tích lịch sử, văn hoá truyền thống, danh lam thắng cảnh để xúc tiến đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện, theo định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xuất khẩu lao động sang các thị trường tiềm năng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm trên 3,0%, trong đó các địa phương vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới giảm trên 5,0%. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách và đảm bảo an sinh xã hội.

Quan tâm sắp xếp lại đội ngũ cán bộ; kiện toàn, củng cố cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc UBND huyện còn thiếu. Quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Xây dựng cơ sở xã, thị trấn, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu và an ninh trật tự vững mạnh. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn, nhất là tệ nạn ma tuý.

Ông có lời nhắn gửi gì đến cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào huyện Hướng Hóa?

Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, trong những năm qua, huyện Hướng Hóa đã phối hợp các cấp, các ngành, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư; công tác quản lý và thu hút đầu tư đã có những đổi mới, từ chỗ coi doanh nghiệp là đối tượng quản lý đã trở thành khách hàng, là đối tượng phục vụ. Đồng thời, tích cực kêu gọi, tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực, trong đó ưu tiên những dự án tạo được nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho nhân dân các dân tộc trong huyện. Hướng Hóa chân tình mời gọi các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào huyện, chính quyền huyện Hướng Hóa cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện dự án với sự hỗ trợ tốt nhất từ các cấp, các ngành.

Trân trọng cảm ơn ông!