QUẢNG TRỊ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị: Đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình

11:04:34 | 4/5/2020

Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị (Ban QLDA dân dụng và công nghiệp) đã thực hiện tốt vai trò, chức năng là cơ quan tham mưu UBND tỉnh trong đầu tư xây dựng cũng như quản lý điều hành các dự án, các công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn. Từ đó, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Ông Phan Văn Thắng, Giám đốc Ban QLDA dân dụng và công nghiệp

Ông Phan Văn Thắng, Giám đốc Ban QLDA dân dụng và công nghiệp cho biết: “Ban đi vào hoạt động chính thức từ tháng 7/2018 trên cơ sở sáp nhập các ban quản lý dự án thuộc các sở, ngành trong lĩnh vực dân dụng và công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngay khi đi vào hoạt động, Ban QLDA dân dụng và công nghiệp đã củng cố tổ chức bộ máy, nhân sự nhằm hoạt động hiệu quả, ổn định và từng bước khẳng định năng lực làm chủ đầu tư các công trình”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Tổ chức thực hiện dự án bài bản, chuyên nghiệp từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng theo đúng các quy định của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng các công trình trên từng lĩnh vực theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.Thường xuyên bám sát công trình, tổ chức họp công trường định kỳ để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhà thầu gặp phải, cũng như đôn đốc về tiến độ dự án, các yêu cầu để đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động, vệ sinh môi trường…

Do vậy, các dự án, công trình mà Ban đảm nhận đều đảm bảo tiến độ, chất lượng và được các cơ quan, đơn vị sử dụng đánh giá cao. Trong năm 2019, Ban hoàn thành 109 phòng học thuộc đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn tại các khu vực miền núi, vùng khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung chủ yếu tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông (giao nhiệm vụ tháng 12/2018, hoàn thành tháng 12/2019); vận động thành công dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, bao gồm xây dựng, hoàn chỉnh cơ sở vật chất cho 32 trạm y tế. Ngoài ra, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện dự án ODA phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mêkông mở rộng, vốn vay ADB; dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia - EU tài trợ… Các công trình này khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa, sức khỏe, tinh thần của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Bước sang năm 2020, cùng với việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, Ban QLDA dân dụng và công nghiệp tiếp tục được giao triển khai một số dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kinh tế khác. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp cùng các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, thi công liên tục để đảm bảo tiến độ các dự án theo kế hoạch đề ra. Tăng cường chỉ đạo, điều hành để công tác đầu tư, xây dựng đạt kết quả cao hơn, phấn đấu nhiều công trình, dự án có tiến độ đạt và vượt kế hoạch. Đảm bảo chất lượng công trình, các dự án có tồn tại về chất lượng của các năm trước phải sửa chữa khắc phục, duy trì khai thác ổn định.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng lực lượng nhân sự quản lý dự án chuyên nghiệp - bản lĩnh - độc lập - sáng tạo; áp dụng công nghệ hiện đại; xây dựng hoặc đề nghị xây dựng hệ thống văn bản pháp quy rõ ràng, tránh chồng chéo; hoàn thiện quy trình quản lý dự án, tổ chức thực hiện đúng quy chế, quy trình quản lý dự án phù hợp với thực tế thi công.
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn đề xuất các giải pháp đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng. Xây dựng các quy trình, quy chuẩn chung về: công tác đấu thầu, công tác thanh quyết toán… áp dụng cho tất cả các công trình nhằm đảm bảo quy trình thủ tục, rút ngắn thời gian, nhưng đảm bảo đúng Luật định.

Nguyễn Bách (Vietnam Business Forum)