QUẢNG TRỊ

Công ty Lâm nghiệp Triệu Hải: Sẵn sàng cổ phần hóa

11:32:53 | 4/5/2020

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phát triển vốn rừng; gieo tạo, sản xuất và kinh doanh các loại cây giống lâm nghiệp... Công ty luôn đạt kết quả tốt trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Duy trì hiệu quả sản xuất

Những năm qua, tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành lâm nghiệp. Nhiều chính sách được ban hành giúp các đơn vị sản xuất lâm nghiệp chủ động hơn trong hoạch định mục tiêu phát triển của mình.

Theo đó, Công ty Lâm nghiệp Triệu Hải đã đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, đa dạng hoạt động sản xuất, kinh doanh; chú trọng đầu tư thâm canh, tăng cường chăm sóc, quản lý bảo vệ phát triển diện tích rừng… Qua đó, tăng năng suất, sản lượng, chất lượng, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất rừng.

Năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của Công ty đều hoàn thành hoặc vượt kế hoạch. Cụ thể: khai thác 255,6 tấn nhựa thông, đạt 102% kế hoạch; khai thác 481,1 ha rừng trồng, đạt 114,4% kế hoạch; trồng rừng 396 ha, đạt 100% kế hoạch; gieo tạo 60 vạn cây giống lâm nghiệp, đạt 100% kế hoạch…

Kết thúc năm, Công ty đạt doanh thu 37,2 tỷ đồng, đạt 117,91%  kế hoạch; lợi nhuận là 4,94 tỷ đồng, đạt 108,3% kế hoạch; đóng góp ngân sách 3,066 tỷ đồng, đạt 136,27% kế hoạch. Hiện đơn vị đang giải quyết việc làm cho 66 cán bộ nhân viên (CBNV) với mức lương trung bình 7,2 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, Công ty không để xảy ra cháy rừng, sâu bệnh hại; tình hình xâm lấn đất rừng từng bước được khắc phục và giải quyết. Chất lượng rừng hàng năm luôn được đánh giá tốt, 100% diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ FSC. Năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục đánh giá, duy trì chứng chỉ FSC cho giai đoạn 2020 - 2025.

Bám sát lộ trình cổ phần hóa

Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Công ty Lâm nghiệp Triệu Hải đã hoàn thành việc trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn và thống nhất nhà thầu tư vấn cổ phần hóa (CPH).

Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Duy Hinh cho biết, năm 2020 đánh dấu thời kỳ phát triển mới của Công ty Lâm nghiệp Triệu Hải, đó là tiến hành chuyển đổi mô hình từ sở hữu 100% vốn nhà nước sang cổ phần. Doanh nghiệp sẽ hoạt động theo cơ chế mới năng động và có sự giám sát chặt chẽ của các cổ đông, trong đó có người lao động.
Đến thời điểm hiện tại, việc CPH đang đi đúng lộ trình. Lãnh đạo Công ty đã tiến hành tuyên truyền chủ trương CPH đến toàn thể CBNV và nhận được sự thống nhất cao. Đơn vị đã hoàn thành khâu cắm mốc ranh giới và lập phương án sử dụng đất chi tiết (đang trình UBND tỉnh phê duyệt). Theo đó, sau CPH, tổng diện tích đất lâm nghiệp Công ty được giao quản lý là 4.126,26 ha. Đồng thời, bàn giao lại đất rừng trồng cho địa phương quản lý là 856,9 ha, tương ứng 16,35% diện tích quản lý trước đây (đạt tỷ lệ theo quy định là 15 - 20% nếu người dân có nhu cầu). Ngoài ra dự kiến bàn giao thêm 110 ha cho thị xã Quảng Trị, tỷ lệ này sẽ là 18,45%.

Bên cạnh đó, để việc CPH phát huy hiệu quả, ông Hinh kiến nghị các cấp chính quyền, ngành liên quan của tỉnh sớm giải quyết dứt điểm tình trạng xâm lấn đất của Công ty được giao quản lý, tạo điều kiện ổn định sản xuất. Mặt khác, đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo CPH doanh nghiệp cần chốt số liệu đất giao về cho địa phương, tránh trường hợp địa phương tiếp tục đề nghị giao đất khiến tiến độ CPH bị chậm, nhất là tiến độ phê duyệt phương án sử dụng đất.

“CPH doanh nghiệp vừa là cơ hội, động lực để phát triển nhưng cũng đặt ra thách thức lớn. Nền kinh tế thị trường cùng với tiến trình hội nhập toàn diện đòi hỏi Công ty cần phải đổi mới tư duy quản trị, điều hành phù hợp. Mặc dù sẽ còn nhiều khó khăn, song tập thể CBNV Công ty luôn tin tưởng sẽ hoàn thành theo tiến độ đề ra”, ông Nguyễn Duy Hinh khẳng định.

 

Tùng Nguyễn (Vietnam Business Forum)