QUẢNG TRỊ

Giữ màu xanh nơi thượng nguồn

11:03:22 | 5/5/2020

Bằng nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Ban quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông đã góp phần bảo vệ và điều tiết nguồn nước, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, đảm bảo cân bằng sinh thái, môi trường… trong phạm vi đất rừng được giao.

Hiện nay, BQL Rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông được giao quản lý 23.397,3 ha, phân bổ trên địa bàn 15 xã, thị trấn của hai huyện Hướng Hóa và Đakrông. Trong đó đất có rừng 19.140,01 ha, gồm: rừng tự nhiên 14.811,28 ha; rừng trồng 4.328,73 ha; đất trống và đất khác 4.257,29 ha..

Nhiệm vụ của Ban là thực hiện quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng và đất rừng cùng các nguồn lợi khác trên diện tích được giao. Phát triển đất rừng tự nhiên và rừng trồng hiện có nhằm tăng độ che phủ bằng các biện pháp lâm sinh như: khoanh nuôi, phục hồi rừng, làm giàu rừng hiện còn, trồng và chăm sóc rừng trồng trên đất không có rừng theo các phương án, quy hoạch đã được cấp phê duyệt.

Bên cạnh đó, xây dựng các phương án, hồ sơ thiết kế kỹ thuật về trồng rừng; trồng cây công, nông nghiệp; các công trình cơ sở hạ tầng như đường ranh cản lửa, chòi canh lửa, bảng bảo vệ rừng, cầu cống...

Đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng trên địa bàn lâm phần quản lý. Tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt, chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) thông qua việc thành lập và duy trì Ban chỉ huy PCCC rừng với nhiều phương án cụ thể, hiệu quả.

Để làm tốt những nhiệm vụ trên, Ban chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn kết, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, hạt kiểm lâm tại các huyện Đakrông, Hướng Hóa nhằm xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai các phương án định canh định cư, phòng chống cháy, chống phá rừng làm rẫy... Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân từng bước nâng cao nhận thức, ủng hộ tham gia công tác về bảo vệ và phát triển rừng.

Công tác phát triển vốn rừng cũng được đơn vị chú trọng thực hiện với việc mở rộng quan hệ hợp tác và tích cực thực hiện các chương trình, dự án trồng rừng, làm giàu rừng, phục hồi rừng. Nhờ đó, độ che phủ của rừng cũng như chất lượng rừng ngày càng được nâng cao.

Trong năm 2019, Ban đã trồng mới 50,0 ha rừng; chăm sóc rừng trồng: 270,1 ha; phát dọn thực bì: 450,17 ha; nâng cấp rừng trồng phòng hộ: 68,0 ha; giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên và rừng trồng phòng hộ hơn 10.000 ha.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Nguyễn Công Tuấn, Giám đốc BQL Rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông, hoạt động của đơn vị còn gặp không ít khó khăn: diện tích quản lý rộng, địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều khe suối, giao thông không thuận lợi; người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, kinh tế kém phát triển nên vẫn còn phát, đốt rừng ngoài vùng quy hoạch. Ngoài ra, các hoạt động khác như: chặt củi, đốt than, khai thác gỗ, săn bắt động vật hoang dã, rà tìm phế liệu chiến tranh… vẫn còn diễn ra, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trong khi đó, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Ban rất mỏng (12 người); trang thiết bị, phương tiện, vũ khí và công cụ hỗ trợ còn nhiều thiếu thốn. Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách phải tác nghiệp độc lập ở vùng sâu, vùng xa thường xuyên đối mặt với sự chống đối của các đối tượng xâm hại rừng.

“Do đó, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ngành và chính quyền địa phương, nhất là UBND các xã có rừng. Cụ thể, thông qua các chương trình, dự án đầu tư vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (như trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, bảo vệ rừng…) để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tốt tài nguyên rừng”, ông Nguyễn Công Tuấn cho biết.

Tùng Nguyễn (Vietnam Business Forum)