QUẢNG TRỊ

Ngành thủy lợi: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

10:58:01 | 5/5/2020

Những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực phát triển và khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng thủy lợi, góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thời điểm tái lập tỉnh (năm 1989), hệ thống thủy lợi của Quảng Trị chưa đồng bộ, kênh mương chưa được kiên cố hóa, không đủ nguồn nước tưới, nhiều cánh đồng gần như bị bỏ hoang, nhiều vùng dân cư thiếu nước, đời sống rất khó khăn. Trước tình hình đó, ngành Thủy lợi Bình - Trị - Thiên đã gấp rút đầu tư xây dựng nhiều công trình lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như: nâng cấp hồ La Ngà phục vụ tưới cho 700-2.000 ha đất canh tác; sửa chữa cống ngăn mặn Việt Yên để ngăn mặn cho 600 ha, giữ nước ngọt tưới cho 1.000 ha.

Tiếp đó, lần lượt các công trình hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, hệ thống đê điều và kênh mương quan trọng được đầu tư xây dựng, phục vụ tưới tiêu cho hàng nghìn ha diện tích đất canh tác như: hệ thống Nam Thạch Hãn, hồ Hà Thượng, hồ Kinh Môn, hồ Đá Lả và một số trạm bơm như Châu Thị, Cầu Đuồi, Cao Xá, Vĩnh Phước, Hiền Lương, Quảng Điền, đập ngăn mặn Vĩnh Phước, Triệu Giang...

Trong hơn 30 năm qua, bằng nhiều nguồn vốn (ngân sách Trung ương, địa phương đầu tư, nhân dân đóng góp, viện trợ quốc tế... ), hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã từng bước được đầu tư, nâng cấp đồng bộ. Toàn tỉnh hiện có 500 công trình thủy lợi, trong đó có 131 hồ chứa, 221 đập dâng, 157 trạm bơm, 15 cống ngăn mặn, 2.125 km kênh mương (đã kiên cố hóa 1315,5 km). Nhiều công trình ứng dụng công nghệ mới, chất lượng cao, hiện đại, cảnh quan đẹp có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái.

Hàng năm, hệ thống thủy lợi đã cơ bản đáp ứng nhu cầu cấp nước sản xuất, đời sống dân sinh và một số lĩnh vực khác trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, đảm bảo tưới trên 85% diện tích gieo cấy lúa 2 vụ với 50.479 ha; tưới cho màu, mạ, cây công nghiệp 2.162 ha; cấp nước cho 1.975 ha nuôi trồng thủy sản; tiêu nước đầu, cuối vụ 7.500 ha...
Ngoài ra, hệ thống đê điều có chiều dài hơn 180 km (đã kiên cố hóa 130 km) và 72 ha rừng cây chắn sóng bảo vệ đê đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn mặn, giữ ngọt, chống cát bay, cát lấp, ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm phục vụ sản xuất. Đồng thời, hình thành các tuyến giao thông thủy phục vụ dân sinh và ứng cứu trong mùa lụt, bão.

Bên cạnh việc được đầu tư đồng bộ, hiện nay việc phân cấp quản lý, vận hành các công trình thủy lợi được giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh và các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cũng phát huy hiệu quả. Các tổ chức đã thực hiện tốt vai trò làm chủ, huy động nguồn lực của nhân dân, kịp thời tưới tiêu nước phục vụ cho sản xuất, đảm bảo phòng, chống bão, lũ.

Ông Lê Quang Lam, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Trị cho biết: Những vùng lúa trước đây thường hạn hán do thiếu nước hoặc úng ngập phải bỏ hoang hay chỉ canh tác 1 vụ bấp bênh, nay nhờ tưới tiêu ổn định đã có thể sản xuất 2 vụ “ăn chắc”. Nhiều cánh đồng có điều kiện để thâm canh, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến và đưa giống mới vào sản xuất. Qua đó, năng suất lúa bình quân trên toàn tỉnh đã tăng lên 56,2 tạ/ha, giúp rút ngắn mùa vụ và giải phóng sức lao động cho người dân.

“Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhằm phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ sản xuất… Ngoài ra, để hệ thống thủy lợi và hệ thống đê bao trên địa bàn tỉnh tiếp tục hoạt động bền vững, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp và đời sống của nhân dân cần có sự chung tay của các cấp, các ngành, các địa phương và sự đóng góp của người dân”, ông Lam chia sẻ.

Nguồn:  Vietnam Business Forum