HÀ NAM

PC Hà Nam: Đảm bảo cung cấp điện an toàn - ổn định

13:48:08 | 21/8/2020

Với truyền thống vượt gian khó đi lên của ngành, Công ty Điện lực tỉnh Hà Nam (PC Hà Nam) đã và đang vươn lên, tiếp tục xây dựng đơn vị không ngừng phát triển lớn mạnh; góp phần đắc lực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn công ty, năm 2019, PC Hà Nam  đã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn - ổn định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, với sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền địa phương, đơn vị đã vinh dự được Tổng công ty Điện lực miền Bắc quyết định khen thưởng hoàn thành xuất sắc công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, được UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen, xứng đáng với niềm tin của người dân và cấp ủy chính quyền trên địa bàn. Các chỉ tiêu nổi bật như điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất, giá bán bình quân, công tác thu nộp tiền điện đều đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty giao, điểm đánh giá hài lòng khách hàng đứng thứ nhất Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Với sứ mệnh “Vì niềm tin của bạn”, trong năm nay, PC Hà Nam phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020, như điện thương phẩm; tỷ lệ điện tổn thất; giá bán bình quân; công tác thu nộp tiền điện; chỉ số tiếp cận điện năng; điểm đánh giá sự hài lòng của khách hàng; các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện (MAIFI; SAIDI; SAIFI)… Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, đảm bảo các chỉ tiêu về công tác an toàn - vệ sinh lao động, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao.

Năm 2020 xác định là một năm còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đó, để khắc phục những tồn đọng, vướng mắc, đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh nắm bắt nhu cầu sử dụng điện của khách hàng và việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng lưới điện, dự báo phụ tải điện, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên làm chủ công nghệ khoa học kỹ thuật, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ nhằm đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, đảm bảo cung cấp điện chất lượng ổn định, an toàn, liên tục.

Những năm gần đây, ngành điện nói chung, Công ty Điện lực Hà Nam nói riêng đã không ngừng cải cách thủ tục hành chính với phương châm: “Lấy khách hàng là trung tâm” để cung cấp cho khách hàng sử dụng dịch vụ tốt nhất có thể. Công ty cũng tiến tới cung cấp dịch vụ xuất sắc bằng những việc làm cụ thể: Tại trụ sở của Công ty, các Điện lực trực thuộc đều bố trí phòng giao tiếp khách hàng theo tiêu chí một cửa, khách hàng chỉ cần đến giao dịch một lần còn lại ngành điện chủ động đến giao dịch tại địa điểm giao dịch của khách hàng; Cung cấp dịch vụ cấp độ 4: thanh toán mọi lúc mọi nơi; Cung cấp dịch vụ qua tổng đài chăm sóc khách hàng, trung tâm hành chính công; Cung cấp dịch vụ gián tiếp qua website, cổng Dịch vụ công Quốc gia, Bưu điện, qua mạng xã hội..

Bên cạnh đó, ứng dụng hệ thống quản trị tiên tiến, nâng cao nguồn nhân lực: Gắn trách nhiệm cụ thể với từng tập thể, cá nhân trong thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy, sự cố. Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng thực hiện công việc đối với công nhân quản lý vận hành lưới điện, nắm vững sơ đồ nguyên lý, phương thức vận hành, có khả năng phán đoán sự cố, giải quyết các hiện tượng bất thường nhằm ngăn ngừa sự cố lan tràn, giảm thiểu thời gian mất điện. Bố trí lao động trực tiếp và gián tiếp phù hợp, tránh tình trạng người làm trực tiếp thì thiếu mà lực lượng gián tiếp lại thừa, hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật vận hành thấp. Xây dựng định mức thời gian tối ưu cho thí nghiệm định kỳ TBA, thí nghiệm các thiết bị theo quy định và định mức thời gian cho từng loại hình công việc. Từ đó, có kế hoạch huấn luyện tay nghề cho người lao động để đạt được thời gian theo định mức.

Trong chặng đường sắp tới, PC Hà Nam sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những thiếu sót, tiếp tục nỗ lực không ngừng trong việc cung cấp điện an toàn, ổn định, thực hiện dịch vụ khách hàng hoàn hảo và giành được nhiều thành tựu xuất sắc hơn nữa trong năm 2020. Phát huy truyền thống hăng hái lao động, không ngại gian khó của ngành, PC Hà Nam tin tưởng sẽ để lại những dấu ấn tích cực và khẳng định được vai trò không thể thiếu của mình trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Nguồn: Vietnam Business Forum