HÀ NAM

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam: Tăng chuẩn trong thu hút FDI

12:50:12 | 21/8/2020

Hiện nay, dịch covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu và gây ra những hậu quả nặng nề. Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ cũng như của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về mục tiêu kép: “Vừa đẩy mạnh chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam (BQLCKCN) đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm nhằm tiếp tục đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư có đủ tiềm lực, công nghệ hiện đại, sản phẩm thân thiện với môi trường.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ, trọng tâm

Theo Trưởng BQLCKCN tỉnh Hà Nam - ông Trần Văn Kiên, Ban đã có nhiều văn bản hướng dẫn việc thực hiện các Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 tới các doanh nghiệp (DN) trong khu công nghiệp (KCN). Đồng thời phối hợp với Sở Y tế triển khai hướng dẫn các DN thực hiện việc cách ly y tế tập trung và vấn đề nhập cảnh của các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật người nước ngoài theo văn bản số 1428/UBND-GTVX ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quản lý, hỗ trợ chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại địa bàn tỉnh. Tính đến nay, BQLCKCN đã hỗ trợ, hướng dẫn đối với hơn 20 DN gặp khó khăn về vấn đề nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài.

Bên cạnh đó, do xác định trước những nguy cơ, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngay từ sau Tết nguyên Đán Canh Tý 2020, tập thể cấp ủy, lãnh đạo BQLCKCN đã thảo luận và thống nhất kế hoạch triển khai các vấn đề cần làm ngay để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của DN cũng như thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ngay ra từ đầu năm. Theo đó, BQLCKCN đã đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để luôn sẵn sàng đất sạch giao cho nhà đầu tư. Thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, các DN cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng hạ tầng các KCN và các dịch vụ cung cấp cho các DN trong KCN. Đồng thời tăng cường tư vấn, hỗ trợ các DN có nhu cầu đầu tư vào tỉnh qua email hoặc gọi điện hỗ trợ trực tiếp. Hướng dẫn DN thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và cổng thông tin dịch vụ công quốc gia.

Ban đã chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của DN trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, qua đó tổng hợp khó khăn vướng mắc của DN báo cáo UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các DN. Chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội, Ngân hàng chính sách Việt Nam Chi nhánh Hà Nam, Cục Thuế tỉnh để tuyên truyền, hướng dẫn gói hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-TTg ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn DN thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không lương, chấm dứt HĐLĐ.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp số liệu các DN trong KCN gặp khó khăn do thiếu chuyên gia, nhà quản lý nước ngoài lập danh sách ưu tiên nhập cảnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, trình lên Cục Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét việc nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc. Thường xuyên phối hợp với ngành điện, yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng các dịch vụ như điện, nước, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư… Đảm bảo an ninh trật tự để các nhà đầu tư, DN yên tâm sản xuất kinh doanh.

Bằng những chỉ đạo, hành động quyết liệt, trong 6 tháng đầu năm 2020, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của BQLCKCN đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hạ tầng các KCN của tỉnh đảm bảo đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà đầu tư. Các KCN mới đang đẩy nhanh tiến độ GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo đúng tiến độ có đất sạch giao cho nhà đầu tư trong quý III/2020.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2020, các KCN của tỉnh đã thu hút được 26 dự án. Trong đó có 20 dự án FDI và 6 dự án trong nước; điều chỉnh cho 74 lượt dự án (trong đó điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 12 lượt dự án). Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 536,6 triệu USD và 784,66 tỷ đồng, đạt 117,86% kế hoạch năm và bằng 311,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Vốn đầu tư thực hiện của các DN trong các KCN ước đạt 219 triệu USD và 345,8 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 44.478 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ và ước đạt 42% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.758 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm.

Những kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2020 là động lực tích cực thúc đẩy BQLCKCN quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2020.

“Sàng tuyển” dự án để phát triển bền vững

Sớm nắm bắt được xu hướng dịch chuyển của dòng vốn FDI trong thời gian tới, theo ông Trần Văn Kiên, BQLCKCN đã phối hợp cùng Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan triển khai nghiên cứu, thực hiện lập Đề án phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tăng quỹ đất công nghiệp từ 2.534 ha lên 6.014 ha để luôn sẵn sàng đất sạch giao cho nhà đầu tư.

Cơ hội thu hút FDI của tỉnh Hà Nam là rất lớn, tuy nhiên, thách thức đặt ra cũng không nhỏ, bởi Hà Nam không cẩn thận sẽ thu hút phải dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm… bên cạnh đó là những rủi ro về “rửa xuất xứ” hàng hóa, gian lận thương mại. Vì vậy, việc chọn lựa thu hút các dự án FDI đã được Ban coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cụ thể:

Một là, thực hiện nghiêm Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Ban đã phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư và danh mục ưu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ.

Hai là, bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016 - 2025, tập thể lãnh đạo Ban đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành Đề án: “thu hút đầu tư vào các KCN giai đoạn 2016-2020” trong đó, phát triển các KCN của tỉnh trở thành KCN hiện đại, đảm bảo tính phát triển lâu dài, bền vững, có cơ cấu ngành hiện đại theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp sạch, sử dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tiết kiệm năng lượng… Thay vì chạy đua FDI bằng mọi giá mà hạ chuẩn thu hút FDI, Hà Nam sẽ tăng chuẩn để thu hút được dòng vốn FDI chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của quốc gia, địa phương.

Ba là, tập trung xúc tiến, thu hút tại các thị trường truyền thống Nhật Bản, Hàn Quốc; mở rộng ra các thị trường châu Âu và châu Mỹ, đặc biệt tập trung vào các dự án có vốn đầu tư lớn, hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, khuyến khích các DN đầu tư vào sản xuất những sản phẩm đang có lợi thế để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bốn là, tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc tập trung hỗ trợ tốt đối với các DN đang đầu tư tại KCN trên địa bàn tỉnh vì đây là kênh quảng bá thiết thực, hiệu quả nhất về môi trường đầu tư tại tỉnh Hà Nam.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xây dựng, củng cố hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông, hạ tầng xã hội. Ban sẽ nâng cao khả năng phối hợp, là đầu mối liên kết giữa DN trong KCN và các cơ sở đào tạo, dạy nghề để nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực có kỹ năng, chất lượng cao đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các DN.

Sáu là, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình đầu tư xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trong KCN, đảm bảo các DN thực hiện đầy đủ đúng theo các quy định của pháp luật. Kịp thời tổng hợp, nắm bắt các khó khăn vướng mắc của các DN để có các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nguồn: Vietnam Business Forum