HÀ NAM

Huyện Lý Nhân: Tạo đà bứt phá trong chặng đường mới

11:58:57 | 21/8/2020

Phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lý Nhân đã chủ động nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế, cơ bản hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đây sẽ là nền tảng quan trọng, thúc đẩy huyện Lý Nhân tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới.

Những chuyển biến tích cực

Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Nguyễn Thành Thăng chia sẻ: Lý Nhân đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra. Với quan điểm“lấy khu nông nghiệp công nghệ cao là nòng cốt, doanh nghiệp là nền tảng; khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất”, đến nay trên địa bàn huyện đã quy hoạch và đang triển khai thực hiện 2 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tổng diện tích 204,18 ha (tại 3 xã: Nhân Bình, Xuân Khê, Nhân Khang), đều đã bàn giao cho doanh nghiệp sản xuất bước đầu đạt được hiệu quả, thu hút khoảng 300 lao động tại địa phương. Là huyện trọng điểm về nông nghiệp của tỉnh và đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, Lý Nhân đã phát triển được 14 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp sạch và 14 mô hình tích tụ ruộng đất với diện tích 58,10 ha để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm vệ tinh cho doanh nghiệp.

Huyện đã tập trung chỉ đạo ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất trong nông nghiệp. Nhờ đó, tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp trong khâu làm đất đạt 100%, khâu thu hoạch lúa chiếm trên 95%... Chăn nuôi trong khu chuồng trại có hệ thống điều hòa làm mát không khí, cho ăn tự động và bán tự động, nuôi trồng thủy sản có hệ thống tạo oxy. Huyện tập trung xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm chủ lực có thế mạnh của địa phương, thực hiện

chương trình mỗi xã một sản phẩm. Những nỗ lực trên đã mang lại kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp bình quân đạt 5,45%/năm; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích năm 2020 ước đạt 112 triệu đồng/ha (tăng 17 triệu đồng/ha so với năm 2015). Trong giai đoạn tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa, chế biến nông sản, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Toàn huyện có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Xuân Khê đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện bình quân đạt 15,02%/năm. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn bình quân giai đoạn 2015-2020 ước tăng 16,97%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,3%/năm, hiện còn 2,06%...

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Hoạt động của bộ máy chính quyền có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tập trung “3 khâu” đột phá

Ông Nguyễn Thành Thăng nhấn mạnh: Từ những nền tảng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời phát huy lợi thế các dự án hạ tầng giao thông (Dự án đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình; dự án Cầu Thái Hà; dự án Cầu Hưng Hà...); nên trong nhiệm kỳ (2020 - 2025), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu và tập trung vào “3 khâu” đột phá.

Theo đó, mục tiêu của huyện phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 82,6 triệu đồng/người; thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 13,5%/năm, phấn đấu đến năm 2025 đạt 379,38 tỷ đồng; số lao động được giải quyết việc làm mới đạt bình quân 3.000 người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm 50% so với tổng số hộ nghèo năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến hết năm 2025 đạt 72,5%; tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 98%; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đến năm 2025 đạt 89,5%. Đến năm 2025, số trường học công lập do huyện quản lý đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là 50/66 trường; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 35,6%; số xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025 là 7/20 xã. Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt bình quân 90%/năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt bình quân 80%/năm, phấn đấu bồi dưỡng kết nạp được 100 đảng viên/năm...

Đồng thời, huyện tập trung vào “3 khâu” đột phá: (1) Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tập trung xây dựng nông thôn mới mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa theo hướng bền vững. (2) Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; tập trung giải phóng mặt bằng, phối hợp xây dựng hạ tầng đồng bộ. (3) Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức từ huyện đến cơ sở, trước hết là người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Nguồn: Vietnam Business Forum

 

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD