HÀ NAM

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

11:31:16 | 21/8/2020

Cho dù bất kỳ ở điều kiện, hoàn cảnh nào, ngành khoa học và công nghệ Hà Nam (KH&CN) vẫn luôn tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào cuộc sống. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Tất Nhiên, Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN tỉnh Hà Nam với phóng viên Vietnam Business Forum. Hà Lê thực hiện.

Thưa ông, trước tình hình vừa phải đối mặt với đại dịch Covid-19 chủng mới, vừa tiếp tục phấn đấu nâng thứ bậc PCI của tỉnh Hà Nam trong bảng xếp hạng chung của cả nước năm 2020, ngành KH&CN Hà Nam đã và đang đưa ra những giải pháp cụ thể nào?

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh vừa phải phòng, chống dịch Covid-19, vừa phải cùng với cả hệ thống chính trị phấn đấu nâng thứ bậc PCI của tỉnh trong bảng xếp hạng chung của cả nước năm 2020, chúng tôi đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa mang tính thường xuyên, lâu dài:

Một là, chỉ đạo thu thập và thông tin kịp thời về công tác nghiên cứu về phòng, chống đại dịch covid-19.

Hai là, cùng với các cơ quan, đơn vị rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, nhất là những doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của ngành. Đây được cho là giải pháp cần kíp trong lúc này.

Ba là, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2018, công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Bốn là, theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ KH&CN đang triển khai; tham mưu cho UBND tỉnh đặt hàng những nhiệm vụ KH&CN sát hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, trong đó tập trung vào nội dung nâng cao tiềm lực KH&CN của tỉnh, năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan toả, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới đang được triển khai mạnh mẽ đến tất cả các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ông có thể cho biết rõ hơn về những thành quả đã đạt được?

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) có nội dung rất phong phú, đa dạng. Tỉnh Hà Nam đang từng bước triển khai các nội dung của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0 và đạt được một số kết quả bước đầu khá quan trọng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền: Ngay sau khi có Chỉ thị số 16/CT-TTg, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về nội dung của Chỉ thị 16/CT-TTg, nội dung cốt lõi và bản chất của cuộc CMCN 4.0. Tiếp đó, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch số 3396/KH-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0 làm cơ sở để các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội thực hiện. Đến nay, về cơ bản, công tác chỉ đạo, thông tin tuyên truyền đã đạt được mục tiêu nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về cuộc cách mạng này. Các xu hướng công nghệ của CMCN 4.0 được cập nhật thường xuyên trên các phương tiện truyền thông của địa phương có tác dụng định hướng kịp thời các hoạt động kinh tế - xã hội nói chung, hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng.

Triển khai các nhiệm vụ KH&CN: Từ năm 2019, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh cho thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN sử dụng công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0 trong y tế, xây dựng đô thị thông minh và phát triển nông nghiệp, chẳng hạn như đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp mạch số hoá xoá nền (DSA) để chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý nguy hiểm về mạch máu và khối u tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam”, đề tài “Ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thông minh và giám sát tập trung đèn chiếu sáng công cộng tại một tuyến đường trên địa bàn thành phố Phủ Lý”, đề tài “Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh và truyền thông không dây thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát, điều khiển thông minh đèn tín hiệu cho một khu vực giao thông điển hình của thành phố Phủ Lý”, hay đề tài “Ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) xây dựng mô hình sản xuất giống và hoa lan kiếm thương phẩm tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam”. Các nhiệm vụ KH&CN này tập trung nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hiện đại nâng cao năng lực khám, chữa bệnh; giải pháp công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) vào xây dựng mô hình sản xuất, chiếu sáng đô thị, công nghệ xử lý ảnh và truyền thông không dây trong điều khiển, giám sát thông minh đèn tín hiệu nút giao thông góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm ùn tắc giao thông (hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính cục bộ) hướng tới xây dựng thành phố Phủ Lý trở thành đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường. Một kết quả chung rất quan trọng mà các nhiệm vụ khoa học mang lại đó là việc đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người dân, góp phần nâng cao tiềm lực về nhân lực KH&CN của tỉnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp cận cuộc CMCN 4.0 theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg.

Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử: Công nghệ thông tin đã được ứng dụng mạnh mẽ trong hoạt động quản lý, điều hành. Năm 2019, UBND tỉnh đã cho triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. 100% cơ quan hành chính nhà nước (từ cấp huyện trở lên) sử dụng chữ ký số để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các giao dịch với kho bạc, thanh toán đã được thực hiện trên môi trường mạng. Hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã. 95% cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử xử lý công việc. 100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống đều có mạng cục bộ (LAN) và kết nối Internet. Mạng 3G, 4G được phủ sóng trên hầu hết các địa bàn.

Cùng với ứng dụng công nghệ, Sở KH&CN còn tham mưu cho UBND tỉnh triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tính đến 2019, có 54 đơn vị áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN từ ISO 9001:2008 chuyển đổi sang ISO 9001:2015, 33 đơn vị hành chính cấp xã triển khai áp dụng mới Hệ thống ISO 9001:2015, 73 đơn vị tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống TCVN ISO 9001:2015. Trong năm 2019, Sở KH&CN trình UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 716/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2018 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp: Trong thời gian qua, việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần hình thành và phát triển các vùng sản xuất theo hướng tập trung, chuyên canh quy mô lớn (điển hình như: Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ IoT để giám sát, quản lý dịch bệnh, dịch hại, xây dựng mô hình sản xuất mới tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn). Đã có nhiều doanh nghiệp lớn thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh như: Tập đoàn Vingroup, Công ty Massan, Công ty CP đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam, Công ty phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phù Vân, Công ty Vinamilk. Đây là dấu hiệu đáng mừng khi những doanh nghiệp lớn đến đầu tư tại Hà Nam và đã mang theo công nghệ để phát triển sản xuất nông nghiệp, phù hợp với tiềm năng và định hướng của tỉnh nhà.

Trân trọng cảm ơn ông!

Theo ThS-BS. Đinh Ngọc Tuấn - Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, đề tài “Xây dựng hệ thống cấp cứu đột quỵ não và ứng dụng điều trị tiêu huyết khối Alteplase cho bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tính ở Hà Nam” thực hiện từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2016 với kinh phí hơn 1 tỷ đồng, do Tiến sĩ y học Lê Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nam kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam làm chủ nhiệm đề tài, ngay sau khi chuyển giao ứng dụng đề tài (từ đầu năm 2017 đến nay) đã đào tạo, bồi dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam được 50 người; đào tạo và chuyển giao công nghệ tại chỗ cho 300 người. Đề tài đã tiến hành đào tạo, cập nhật kiến thức cho đội ngũ nhân viên y tế từ cơ sở đến tuyến huyện và tuyến tỉnh về cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân đột quỵ não. Xây dựng hệ thống cấp cứu đột quỵ não và ứng dụng điều trị tiêu huyết khối Alteplase cho bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tính tại Hà Nam đã giúp nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị, chăm sóc, điều trị dự phòng làm cải thiện tỷ lệ tử vong, di chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau đột quỵ não, góp phần tiết kiệm chi phí rất lớn cho bệnh nhân, gia đình và xã hội.

Nơi triển khai dự án của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam

Thượng tá Nguyễn Thị Quỳnh, cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi bò sinh sản và nuôi vỗ béo bò thịt tại tỉnh Hà Nam” cho biết: Dự án được thực hiện từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2020 với tổng kinh phí được duyệt là 12 tỷ đồng trên diện tích hơn 10ha tại thôn Thanh Bồng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm. Tổng số bê lai hướng thịt được đẻ ra từ đàn cái nền khoảng 250 con; 225 con bò thịt vỗ béo, có mức tăng trọng đạt trên 0,8kg/con/ngày, tỷ lệ thịt xẻ (40 - 42%), hiệu quả kinh tế đạt cao hơn 15-20% so với bò không vỗ béo. Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương với giá trị thấp thành sản phẩm thịt bò có giá thành hạ nhưng tính cạnh tranh cao. Đồng thời là cơ hội tăng thêm thu nhập cho các hộ nông dân chăn nuôi, thu hút được một lực lượng khá lớn lao động để tham gia vào sản xuất, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Bà Lương Thị Hồng Quyên giới thiệu nghề dệt mà cha ông truyền lại

Theo chân cán bộ Sở KH&CN tỉnh, chúng tôi đến thăm làng Nha Xá nơi ứng dụng Đề tài “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Lụa Nha Xá” cho sản phẩm Lụa Nha Xá của làng Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam” do ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ và Kiểm định, Kiểm nghiệm Hà Nam - Sở KH&CN tỉnh làm chủ nhiệm dự án, thực hiện từ tháng 5/2014 đến hết tháng 5/2016 với tổng kinh phí trên 590 triệu đồng. Qua trao đổi với chị Lương Thị Hồng Quyên (42 tuổi) là một trong những người dân của làng Nha Xá (nơi ứng dụng Đề tài), người theo nghề dệt mà cha ông truyền lại từ lâu đời nay cho biết: Ngay sau khi nhãn hiệu tập thể “Lụa Nha Xá” chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN cấp văn bằng bảo hộ, cả làng chúng tôi rất đỗi tự hào. Chính có sự tuyên truyền đó, làng chúng tôi vừa tiêu thụ sản phẩm do mình làm ra nhiều hơn, xa hơn, giá trị hơn và đặc biệt có nhiều khách trong nước, quốc tế đã biết đến như một điểm tham quan du lịch, mua sắm sản phẩm truyền thống của địa phương.

Nguồn: Vietnam Business Forum