HẬU GIANG

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Hậu Giang: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi cho đầu tư phát triển

10:32:50 | 14/10/2020

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Hậu Giang (HGDIF) được thành lập theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Hậu Giang, trên cơ sở chuyển đổi từ Quỹ Phát triển đất tỉnh, chính thức hoạt động từ ngày 01/2/2013. Với vai trò là một tổ chức tài chính của tỉnh, thực hiện chức năng đầu tư phát triển và đầu tư tài chính, thời gian qua Quỹ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Lê Minh Thành, Giám đốc HGDIF cho biết: Quỹ hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Đây vừa là nhiệm vụ vừa là thách thức đối với đơn vị. Qua thực tế hoạt động, Quỹ đã thể hiện vai trò rất quan trọng, là kênh tài chính hữu hiệu giúp các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay lâu dài, ổn định với lãi suất ưu đãi.

“Xuyên suốt trong quá trình hoạt động, HGDIF luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện”, ông Thành chia sẻ.

Bên cạnh đó, theo ông Thành, khó khăn lớn nhất hiện nay của HGDIF là nguồn vốn còn hạn chế, trong khi nhu cầu vay của các doanh nghiệp rất lớn. Do vậy, để bảo đảm nguồn tài chính hoạt động thời gian tới, đơn vị mong muốn được tiếp cận các nguồn vốn vay từ các tổ chức (với mức lãi suất thấp và ổn định).

“Ngoài ra, theo dự thảo (Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ngày 18/8/2020) Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương , đối với Quỹ đầu tư đã thành lập trước khi Nghị định (dự thảo) có hiệu lực trong thời hạn 03 năm phải có vốn điều lệ đạt không thấp hơn 300 tỷ đồng. Vì vậy, Quỹ đầu tư mong được của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm bổ sung thêm vốn điều lệ để Quỹ đảm bảo đủ điều kiện hoạt động trong thời gian tới”, ông Thành cho biết.

Ngoài ra, do pháp luật có sự thay đổi nên thời gian qua, tình hình đầu tư trực tiếp của Quỹ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, từ đầu năm 2020 đến nay, Quỹ chủ yếu thực hiện hoạt động cho vay trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT - XH ưu tiên thuộc danh mục được UBND tỉnh ban hành.

Mặt khác, hoạt động cho vay đầu tư của Quỹ cũng có nhiều “khởi sắc”. Tính đến hết tháng 8/2020, Quỹ đã cho vay 4 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh; thuộc các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và dự án năng lượng mặt trời, với tổng vốn giải ngân 16,85 tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay vốn đạt 50,154 tỷ đồng; Thu lãi cho vay 413 triệu.

Trong hoạt động cho vay đầu tư, Quỹ đặc biệt ưu tiên vốn vay đối với khách hàng đang gặp khó khăn về vốn, đủ điều kiện vay theo quy định, nhằm đảm bảo các dự án triển khai đúng tiến độ. Mặt khác, khi thực hiện cho vay, Quỹ chú trọng thẩm định hồ sơ, thủ tục đúng quy chế, quy trình; đảm bảo minh bạch, rõ ràng, tinh gọn để tạo điều kiện thuận lợi và tránh gây phiền hà cho khách hàng khi tiếp cận nguồn vốn.

Đồng thời, HGDIF thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các khách hàng bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích; Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn, trong thời gian tới, Hội đồng Quản lý và Ban Giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp, bám sát chủ trương của tỉnh và chức năng nhiệm vụ của Quỹ để định hướng trong hoạt động. Trong đó, đề xuất UBND tỉnh (đã được chấp thuận) giao thực hiện đầu tư trực tiếp các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đem lại hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mặt khác, tập trung tìm hiểu các lĩnh vực nằm trong danh mục Quỹ được phép cho vay và đầu tư, từ đó nghiên cứu vận dụng các cơ chế chính sách, thủ tục để tìm kiếm dự án có tiềm năng, khả thi và trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư. Thực hiện tiếp nhận vốn ngân sách, vốn ủy thác để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KT - XH của tỉnh khi UBND tỉnh có chủ trương.
“Để thực hiện tốt những nhiệm vụ này, HGDIF rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của cấp thẩm quyền về cơ chế tài chính khi thực hiện đầu tư, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Cụ thể, nguồn vốn đầu tư phải đảm bảo thu hồi nhanh, được bù đắp một phần chi phí hợp lý khi thực hiện dự án”, Giám đốc Lê Minh Thành cho biết.

Nguồn: Vietnam Business Forum