VĨNH PHÚC

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc

11:01:49 AM | 13/11/2020

Với mục tiêu đến năm 2025, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của khu vực và cả nước; đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, phát triển công nghiệp trên địa bàn, việc đầu tư, xây dựng và khai thác Trung tâm Logistics được xem là giải pháp quan trọng, mang tính đột phá.

Mới đây, ngày 4/11/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định về việc chấp thuận cho Liên danh Tập đoàn T&T - YCH Group - YCH Holdings lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc theo quy định của Luật Đầu tư. Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc có chức năng tích hợp của Trung tâm phân phối và cảng cạn để phục vụ cho hoạt động cung cấp các dịch vụ logistics theo nhu cầu của thị trường tại thị trấn Hương Canh và xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên (nằm trong quy hoạch phân khu C4 đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt ngày 30/12/2014). Dự án có quy mô diện tích thực hiện khoảng 830.784 m2. Chi phí thực hiện dự án ước tính khoảng trên 3.825 tỷ đồng. Liên danh Tập đoàn T&T- YCH Group - YCH Holdings là đơn vị có năng lực và kinh nghiệm lâu năm đầu tư trong lĩnh vực này.

Việc đưa Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc sớm đi vào hoạt động trong năm 2024 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp, góp phần giảm chi phí lưu thông, phân phối hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn cũng như giảm chi phí, thời gian xử lý các thủ tục hải quan, thời gian lưu kho bãi, thúc đẩy hoạt động sản xuất hàng hóa và trao đổi hàng hóa thương mại, trao đổi hàng hóa liên tỉnh.

Ước tính giá trị doanh thu dịch vụ đóng góp trực tiếp vào GRDP của tỉnh từ dự án này là rất lớn và giá trị gián tiếp dự kiến được tạo ra từ nhiều nguồn; trong đó có sự gia tăng mạnh về giá trị đất đai, tiết kiệm chi phí đi lại cho doanh nghiệp có thể lên tới 50%, giảm chi phí phụ trội về lưu kho bãi của hàng hóa xuất – nhập khẩu lên tới 15 tỷ đồng/năm.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)