THÁI NGUYÊN

Tích cực đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp

15:53:56 | 30/11/2020

Trong những năm qua, Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng phát huy thế mạnh vốn có của hệ thống Ngân hàng Nhà nước, chủ động, tích cực, linh động trong công tác điều hành, đưa hệ thống các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) không ngừng phát triển trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vietnam Business Forum có cuộc trao đổi với Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên. Nguyễn Dũng thực hiện.

Xin ông chia sẻ cụ thể hơn về những đóng góp tích tực của ngành Ngân hàng vào sự phát triển  kinh tế chung của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2016-2020?

Song hành cùng nền kinh tế tỉnh nhà, những năm qua ngành Ngân Thái Nguyên cũng không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò, vị trí và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Thái Nguyên với chức năng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN thực hiện quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác triển khai kịp thời chính sách tiền tệ, tín dụng đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn. Mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn ngân hàng. Giai đoạn 2016-2020, tiếp tục là giai đoạn thành công trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên nói riêng góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hệ thống, khắc phục tình trạng vàng hóa, đô la hóa trong nền kinh tế, tăng niềm tin vào đồng Việt Nam. Nguồn vốn huy động của các TCTD tăng trưởng bình quân 18,76%/năm, dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân đạt 13,31%/năm, hiệu quả dòng vốn tín dụng đã được nâng lên, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, chất lượng tín dụng được kiểm soát theo chuẩn mực, tỷ lệ nợ xấu thường xuyên duy trì ở mức khoảng 1%/tổng dư nợ, thấp hơn so với bình quân chung của ngành ngân hàng. Cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ chiếm 80%/tổng dư nợ, cho vay tiêu dùng chiếm 18%, cho vay bất động sản, chứng khoán và  xây dựng cầu đường chiếm 2% phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến hết 30/9/2020 nguồn vốn huy động đạt 73.200 tỷ đồng, tăng 11,87% so với 31/12/2019, ước đến 31/12/2020, nguồn vốn huy động đạt 77.000 tỷ đồng, tăng 17,67% so với 31/12/2019. Dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đến 30/9/2020 dư nợ cho vay đạt 60.600 tỷ đồng, tăng 6,03% so với 31/12/2019, ước đến 31/12/2020, dư nợ cho vay đạt 63.000 tỷ đồng, tăng 10,23% so với 31/12/2019. Nợ xấu được kiểm soát dưới 1%/tổng dư nợ.

Với sự quyết tâm cao của hệ thống ngân hàng trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; ngành ngân hàng đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, ngoại hối; Các giải pháp tín dụng được triển khai kịp thời linh hoạt đi đôi với an toàn hoạt động của các TCTD, cơ cấu tín dụng chuyển hướng tích cực phù hợp với tinh thần chỉ đạo tập trung vốn vào hoạt động sản xuất - kinh doanh để giúp các doanh nghiệp ổn định và phát triển, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ. Các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, phấn đấu đạt được mức tăng trưởng tín dụng đã đề ra, đóng góp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh Thái Nguyên.

Mạng lưới hoạt động của các TCTD trên địa bàn 5 năm qua được phát triển phủ rộng khắp trên tất cả 180/180 xã, phường, thị trấn của tỉnh, các ngân hàng đã chú trọng mở rộng mạng lưới về khu vực nông thôn nhằm thúc đẩy cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Về sản phẩm dịch vụ: các ngân hàng tập trung đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin với nhiều sản phẩm dịch vụ phù hợp nhu cầu của khách hàng. Cung ứng nhiều sản phẩm mới tăng tiện ích cho khách hàng như: tăng tiện ích của tài khoản cá nhân, phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử, ATM, sản phẩm trên điện thoại di động, thanh toán thẻ ngân hàng qua thiết bị chấp nhận thẻ… góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng mặt trong khu vực dân cư.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được, xin ông cho biết đâu là những mục tiêu hàng đầu, những lĩnh vực ưu tiên mà ngành ngân hàng tỉnh sẽ tập trung phát triển trong thời gian tới, cũng như những giải pháp trọng tâm nào?

Định hướng trong thời gian tới, NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tiếp tục bám sát mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN Việt Nam và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các TCTD thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục chỉ đạo các TCTD  triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi theo Thông tư 01, tiết giảm chi phí hoạt động để dành nguồn lực cho vay mới với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn; Tập trung nguồn vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp...Triển khai tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án 1058 để làm cơ sở xây dựng Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2021-2025; Chỉ đạo các TCTD phát triển hoạt động thanh toán điện tử, đáp ứng yêu cầu đối với các mô hình kinh doanh và sản phẩm dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ thông tin, trong đó tập trung vào ngân hàng số, thanh toán số, triển khai các mô hình thanh toán tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa gắn với triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia; thúc đẩy thanh toán điện tử đối với dịch vụ công góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Nguồn: Vietnam Business Forum