VĨNH LONG

Huyện Trà Ôn: Hướng đến mục tiêu trở thành huyện Nông thôn mới vào năm 2025

11:16:01 AM | 22/12/2020

Nhờ sự nỗ lực bền bỉ cùng quyết tâm phấn đấu không ngừng của toàn hệ thống chính trị, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015- 2020), bức tranh kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện Trà Ôn đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, chặng đường 5 năm qua cũng ghi nhận những dấu ấn sâu đậm về sự đổi thay và phát triển, đi lên không ngừng của huyện nhà trong giai đoạn hội nhập.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Trà Ôn đã chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn - ông Nguyễn Văn Trạng cho biết Trà Ôn có thế mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là đất đai màu mỡ thuận lợi cho trồng lúa, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây lâu năm. Những năm qua, cơ cấu kinh tế nông nghiệp đã có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, chất lượng cao, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài việc vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, Huyện ủy - UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp như: tăng cường cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới; quy hoạch sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ đảm bảo số lượng và chất lượng sang phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện và bền vững; ứng dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật, phương thức canh tác thích hợp, nâng cao chất lượng gắn với thị trường, góp phần tăng giá trị và chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành.

Cùng với lợi thế phát triển kinh tế nông nghiệp, Trà Ôn còn có hệ thống sông ngòi chằng chịt thuận lợi cho giao thông đường thủy, là điều kiện để huyện phát triển ngành giao thông vận tải, cơ khí sửa chữa, đóng tàu thuyền, phát triển thương mại và dịch vụ, du lịch. Trên địa bàn huyện có QL 54, đường tỉnh lộ 901, 906, 907 đi ngang qua, tạo thuận tiện cho việc đi lại, trao đổi mua bán hàng hoá của nhân dân. Phát huy lợi thế này, trong nhiệm kỳ qua sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh địa phương; thương mại, dịch vụ - du lịch phát triển khá và chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, thụ hưởng của người dân. Công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được triển khai hiệu quả. Huyện đã phối hợp với các sở, ngành tỉnh tích cực mời gọi đầu tư trong và ngoài tỉnh; cải cách hành chính theo hướng một cửa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Đồng thời, quan tâm, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính, từ đó đề xuất sửa đổi, kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp, tạo môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Dấu ấn của huyện Trà Ôn trong nhiệm kỳ qua còn được thể hiện rõ ở vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Để tạo động lực thúc đẩy phát triển KT – XH, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, huyện Trà Ôn chú trọng đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, thiết chế văn hóa.... Giai đoạn 2015- 2020, huyện đã nâng cấp 80 công trình giao thông với số tiền 327,616 tỷ đồng, đến nay đã có 206,9 km đường giao thông đảm bảo lưu thông, vận chuyển hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thương mại, dịch vụ; góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH huyện nhà, diện mạo nông thôn và đô thị ngày càng thêm khởi sắc.

Cùng với những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều tiến bộ. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện, trong những năm qua đã tư vấn và giới thiệu việc làm cho 39.048 lao động; xuất khẩu 1.095 lao động; giải quyết việc làm cho 7.628 lao động. Chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nâng lên, toàn huyện có 33.711/37.074 hộ đạt văn hóa tỷ lệ 90,92%; gia đình đạt văn hóa 3 năm trở lên có 30.688 hộ (tỷ lệ 82,14%); có 114/125 ấp khu đạt văn hóa, (tỷ lệ 91,2%), có 6 xã đạt xã văn hóa nông thôn mới. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 còn 1.825 hộ (chiếm 4,52%), giảm 2.168 hộ so với cuối năm 2010. Chất lượng đời sống người dân được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện ước đạt 31 triệu đồng/người/năm, tăng 10,5 triệu đồng so với năm 2010. Công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, người nghèo được tập trung chỉ đạo hoàn thành theo kế hoạch. Các vấn đề bức xúc phát sinh được tập trung giải quyết hiệu quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, những thành tựu KT - XH nổi bật huyện Trà Ôn đạt được đã tạo dấu ấn tốt đẹp về sự chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tạo niềm tin, thế và lực mới cho Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó, năng động, sáng tạo, đưa huyện nhà phát triển đi lên trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ mới này, để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, huyện Trà Ôn chủ trương đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại kinh tế theo hướng: nông nghiệp - thương mại, dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất sạch, chất lượng, hiệu quả cao; tạo chuỗi liên kết, liên doanh trong chế biến và tiêu thụ nông sản có lợi thế. Tích cực thu hút đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đúng với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển văn hóa, y tế, giáo dục; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị; phấn đấu đến năm 2025 Trà Ôn đạt chuẩn nông thôn mới.
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XII cũng đề ra 3 khâu đột phá: Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ, phát triển hạ tầng đô thị, phát triển du lịch sinh thái; Tập trung công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển KT – XH; Nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

Nguồn: Vietnam Business Forum