HÀ GIANG

Huyện Vị Xuyên: Tập trung khai thác lợi thế, tạo đà phát triển

10:02:06 | 22/7/2021

Vị Xuyên là huyện có lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện địa hình và kết cấu hạ tầng; có thế mạnh trong phát triển kinh tế cửa khẩu, dịch vụ, du lịch; công nghiệp, sản xuất và chế biến nông, lâm nghiệp… Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã quyết tâm, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế; đồng thời phấn đấu đến năm 2025 đưa Vị Xuyên trở thành huyện dẫn đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khởi sắc từng ngày

Thời gian qua, Vị Xuyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 đạt 2.236,6 tỷ đồng, tăng 34,7% so với nhiệm kỳ trước (tốc độ tăng trung bình 6,94%/năm). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 27,5 triệu đồng, tăng 43,2% so với nhiệm kỳ trước, tương đương mức tăng 8,3 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 193,4 tỷ đồng, tăng 38,7% so với năm 2016, trung bình giai đoạn 2016 - 2020 tăng 7,74%/năm. Trên địa bàn huyện đã phát triển thêm 02 chi nhánh ngân hàng thương mại, lũy kế có 07 tổ chức tín dụng đang hoạt động với tổng số vốn dư nợ trên 1.300 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, an ninh lương thực được đảm bảo, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai hiệu quả, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn đạt trên 1.600 tỷ đồng, tăng 383 tỷ đồng so với năm 2016. Tổng sản phẩm lương thực năm 2020 đạt gần 57.000 tấn, tăng 6,5% so với năm 2016.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế tăng đều qua các năm, đến năm 2020 đạt 1.652,7 tỷ đồng, tăng 793,8 tỷ đồng so với năm 2016, trung bình mỗi năm tăng 15,91%. Huyện thu hút được 18 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp với tổng mức đầu tư 4.763,8 tỷ đồng (trong đó 09 dự án đầu tư đã đi vào vận hành hoạt động, 05 dự án đang đầu tư xây dựng và 04 dự án đang chuẩn bị đầu tư).

Hệ thống thương mại, dịch vụ đã có bước phát triển đáng kể về phạm vi, không gian và quy mô hoạt động, loại hình tổ chức hoạt động phong phú, đa dạng. Tính đến năm 2020, toàn huyện có 21 chợ xã, thị trấn, 03 chợ gia súc, 02 chợ nông sản. Giá trị thương mại - dịch vụ năm 2020 đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 453,7 tỷ đồng so với năm 2016.

Bước vào giai đoạn 2020-2025, với thế mạnh là huyện động lực, có diện tích lớn, lực lượng lao động dồi dào, có tiềm năng về đất đai, tài nguyên khoáng sản, thủy điện, có cửa khẩu quốc gia và Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy…, với đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, năng động cùng các chính sách về phát triển công nghiệp của tỉnh tiếp tục được thực hiện sẽ là những cơ hội, điều kiện thuận lợi để Vị Xuyên đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Và để phát huy tiềm năng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, Vị Xuyên đã và đang thể hiện rõ quan điểm chủ trương trên mọi lĩnh vực, trong đó việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện được coi là nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược. Bên cạnh đó, tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đảm bảo an ninh lương thực là cơ sở phát triển nông nghiệp toàn diện và ổn định đời sống nhân dân trong huyện. Phát triển bền vững vùng nguyên liệu trọng tâm là chè, thảo quả, cam, quýt theo hướng đầu tư thâm canh, cải tạo giống để tăng sản lượng và chất lượng hàng hóa. Nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng nhằm giữ vững và phát triển tài nguyên vốn rừng…

Huyện phấn đấu giai đoạn 2020-2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản (giá thực tế) 2.130 tỷ đồng; tỷ trọng giá trị chăn nuôi/giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 40%. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (giá thực tế) 3.080 tỷ đồng; giá trị thương mại - dịch vụ (giá thực tế) 2.130 tỷ đồng; giá trị sản xuất trên 01 ha diện tích đất canh tác đạt 76 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm: 15.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư nhà nước 1.430 tỷ đồng; vốn đầu tư ngoài nhà nước 13.570 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 350 tỷ đồng (trung bình 13,5%/năm). Tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%; thu hút trên 900 nghìn lượt khách du lịch…

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là một trong những nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của huyện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Các cấp, các ngành của huyện đã tích cực triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC, nâng cao năng lực của chính quyền từ huyện đến cơ sở, cụ thể:

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về cải cách TTHC cho toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ cho đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết TTHC. Lấy kết quả cải cách TTHC hằng năm là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, các xã, thị trấn; đồng thời là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

Kịp thời thực hiện việc công bố, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử và trên Cổng dịch vụ công các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ, hủy bỏ theo thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật (297 TTHC cấp huyện; 186 TTHC cấp xã).

Rà soát, thực hiện đơn giản hóa TTHC, góp phần giảm bớt thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức trong giao dịch hành chính. Kết quả, đã rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC được 1/5 thời gian theo quy định, cụ thể: TTHC cấp huyện đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết là 90/297 TTHC, cấp xã là 27/186 TTHC với thời gian cắt giảm từ 01 ngày đến 20 ngày.
Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Khi tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị, kịp thời xử lý, giải quyết ngay không để tồn tại, gây bức xúc cho tổ chức và người dân.

Triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61 của Chính phủ, 100% các TTHC được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận một cửa của huyện, cấp xã. Quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, được thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn huyện, qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc đồng thời cũng nâng cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Nguồn: Vietnam Business Forum