NINH BÌNH

Hải quan Hà Nam Ninh: Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

09:57:32 | 27/8/2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu ngân sách trên địa bàn các tỉnh nói chung. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan; sự phối hợp của các lực lượng chức năng cùng nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức đã giúp Cục Hải quan Hà Nam Ninh vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 


Ông Phạm Hồng Thanh, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh 

Ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã quyết liệt triển khai quán triệt cán bộ, công chức, người lao động trong Cục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam với nhiều giải pháp cụ thể. Đồng thời triển khai thực hiện tốt pháp luật về thuế, hải quan, chính sách quản lý của các bộ, ngành có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các dòng chảy thương mại. Quản lý chặt chẽ các khâu nghiệp vụ trước và sau thông quan, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ông Phạm Hồng Thanh, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh cho biết: trong 6 tháng đầu năm 2021 đã có 1.439 doanh nghiệp đến làm thủ tục, bao gồm: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân... Số lượng tờ khai hải quan và xuất nhập khẩu (XNK) là 203.314 tờ; kim ngạch XNK đạt trên 8.702 tỷ USD, tăng 8,25% so với cùng kỳ năm 2020. Với sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn chung, Cục Hải quan đã đạt được kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) đáng khích lệ. Kết quả tổng thuế thu NSNN tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 là: 4.289 tỷ đồng, đạt 48,68% so với chỉ tiêu được giao, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng trên địa bàn Ninh Bình tổng số thu thuế là: 3.456 tỷ đồng, đạt 52,1% so với chỉ tiêu được giao; tăng 19,79% so với cùng kỳ năm 2020. 

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số doanh nghiệp nợ thuế quá hạn, trong đó có trường hợp số thuế nợ quá hạn phát sinh trước ngày Cục Hải quan Hà Nam Ninh đi vào hoạt động. Trên cơ sở nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, Cục tiếp tục đôn đốc thu hồi, phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại để thống nhất các giải pháp trao đổi thông tin, đầu tư hạ tầng thanh toán điện tử hỗ trợ quản lý thu thuế, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện đa dạng, linh hoạt các dịch vụ thanh toán điện tử trong nộp thuế.

Bên cạnh đó, Cục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình làm thủ tục hải quan để kịp thời có chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về hải quan trong toàn Cục được thực hiện thuận lợi, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tế phát sinh. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn Luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác về chính sách, thủ tục hải quan, chính sách XNK... Tuyên truyền các văn bản pháp luật về hải quan đến các doanh nghiệp, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện thủ tục qua mạng bằng các chương trình nghiệp vụ của hải quan, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, thanh toán tiền thuế qua hệ thống 24/7; tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp trong hoạt động XNK khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, gia hạn nộp thuế...

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 đạt 8.810 tỷ đồng, những tháng còn lại, Cục Hải quan Hà Nam Ninh tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp mang tính bứt phá. Đó là đẩy mạnh rà soát nguồn thu và xây dựng kế hoạch thu sát với thực tế tại địa bàn quản lý. Bám sát sự chỉ đạo của Tổng cục Hải quan trong công tác giám sát quản lý thuế, đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định và phối hợp của các đơn vị, lực lượng chức năng tại địa phương. Tăng cường công tác tự rà soát, kiểm tra đối với công tác hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế; tránh trường hợp doanh nghiệp lợi dụng chính sách để gian lận, trốn thuế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động XNK.

Nguồn: Vietnam Business Forum