NGHỆ AN

Nghệ An: Khơi thông nguồn lực, tạo đà bứt phá

08:09:01 | 19/4/2022

Thực hiện khâu đột phá về “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn...” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX, tỉnh Nghệ An đang triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, “điểm nghẽn” về cơ chế chính sách, quy hoạch, hạ tầng thiết yếu (giao thông, công nghiệp, đô thị),... nhằm khơi thông tiềm năng, nguồn lực tăng tốc, tạo bứt phá đưa Nghệ An trở thành “tỉnh khá trong khu vực phía Bắc” vào năm 2025 và “tỉnh khá của cả nước” vào năm 2023. Ông Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An trao đổi về vấn đề này. Ngô Khuyến thực hiện.

Một vài chia sẻ của ông về kết quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An năm 2021 và mục tiêu đặt ra năm 2022?

Năm 2021 tỉnh đã chấp thuận chủ trương và cấp chứng nhận đăng ký đầu tư cho 119 dự án (tăng 40% so năm 2020) với tổng số vốn đăng ký 31.197 tỷ đồng (gấp 3,7 lần năm 2020); điều chỉnh 156 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tăng vốn đầu tư 35 dự án với số vốn tăng 12.916 tỷ đồng. Trong đó thu hút FDI có nhiều khởi sắc, đã thu hút được các Dự án FDI lớn như Nhà máy cấu kiện điện tử tại KCN VSIP Nghệ An của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam (200 triệu USD), Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng (200 triệu USD), ngoài ra điều chỉnh mở rộng giai đoạn 2 KCN WHA thêm 354,5 ha, điều chỉnh Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An tăng 268,82 tỷ đồng. Trong năm 2021 đã thành lập mới 1.957 doanh nghiệp, tăng 3,38% so với cùng kỳ năm 2020; có 804 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 147 doanh nghiệp so với năm 2020.

Năm 2022, tỉnh đặt mục tiêu thu hút 100-120 dự án (có 01-02 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu chức năng trong KKT Đông Nam hoặc KCN) với tổng vốn đăng ký 25.000-30.000 tỷ đồng, trong đó 600-700 triệu USD vốn FDI.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đặt mục tiêu thu hút 600 dự án với tổng vốn đăng ký 130 - 150 nghìn tỷ đồng; để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp nào, thưa ông?

Theo Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 24/01/2022, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An phấn đấu thu hút 550 - 600 dự án với tổng vốn 130-150 nghìn tỷ đồng (26 - 30 nghìn tỷ đồng/năm), trong đó vốn FDI từ 3 - 3,5 tỷ USD; thu hút vào KKT và các KCN khoảng 100-120 dự án/75 - 90 nghìn tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, tỉnh tập trung vào 02 nhóm giải pháp chính:

(1) Nhóm các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gồm:

- Tăng cường, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, đề cao, phát huy tính năng động, sáng tạo, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đánh giá năng lực cạnh tranh của chính quyền địa phương và sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025”.

- Hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; quy hoạch sử dụng đất 2021-2030; quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu chức năng; tăng cường khả năng tiếp cận đất đai.

- Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư, nhất là hạ tầng trọng điểm, trong đó ưu tiên cho hạ tầng cảng biển, sân bay, hạ tầng khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh liên kết đào tạo lao động giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng lao động.

(2) Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, gồm:

- Đổi mới nội dung, phương thức, hình thức xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, linh hoạt, chuyên nghiệp, hiệu quả, thích ứng với tình hình mới; phối hợp chặt chẽ hoạt động xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại, du lịch. Tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; tháo gỡ khó khăn vướng trong quá trình thực hiện dự án.

- Nâng cao chất lượng thẩm định, tham mưu chủ trương đầu tư các dự án. Nghiên cứu xây dựng, ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; suất vốn đầu tư; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong thực hiện các thủ tục đầu tư.

- Hoàn thiện quy trình, thủ tục, chính sách; triển khai, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021.

- Sửa đổi, ban hành Quy chế phối hợp quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, thanh tra, kiểm tra các dự án sau khi được chấp thuận đầu tư; kịp thời phát hiện, xử lý các dự án chậm tiến độ/không triển khai, các dự án vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất đai.

- Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.

Ông đánh giá sao về cơ hội thu hút đầu tư của Nghệ An những năm tới và tỉnh sẽ chủ động nắm bắt, đón nhận ra sao?

Với tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý - kinh tế, kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ; đặc biệt ngày 13/11/2021, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đang mở ra cơ hội thu hút đầu tư to lớn cho tỉnh Nghệ An. Hiện tỉnh đã và đang chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đón nhận các làn sóng đầu tư, cụ thể:

Thứ nhất, tỉnh tập trung cao độ cho công tác lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, trong đó định hướng rõ ngành, lĩnh vực, địa bàn, vùng trọng điểm ưu tiên phát triển; nghiên cứu, cụ thể hóa cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/QH15;  đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Thông báo 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; trên cơ sở đó đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ hai, bố trí, huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các công trình trọng điểm được phê duyệt tại Đề án Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm giai đoạn 2021-2025; hoàn thành việc nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến liên kết các địa bàn, mũi trọng điểm; hệ thống cấp thoát nước, điện và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ ngoài hàng rào các KCN, đặc biệt quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Đồng thời, tỉnh đã và đang đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp như VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt... tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng đón làn sóng các nhà đầu tư thứ cấp.

Thứ ba, tỉnh chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 65 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 06 trường Đại học, 11 trường Cao đẳng, 14 trường Trung cấp. Tỉnh tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn lao động có kỹ năng nghề gắn với dự báo nguồn nhân lực, dự báo việc làm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động trong và ngoài nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra tại Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Đề án đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Thứ tư, tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Chương trình Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5158/QĐ-UBND ngày 30/12/2021. Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo xây dựng sổ tay hướng dẫn quy trình thủ tục đầu tư, trong đó làm rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và thời gian giải quyết TTHC của từng sở, ngành, địa phương, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tại chỗ, tăng cường hỗ trợ, kịp thời giải quyết khó khăn, tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư tạo hiệu ứng lan tỏa, tác động tích cực tới nhà đầu tư mới.

Tỉnh Nghệ An đang thực hiện khâu đột phá “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh…” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX với quyết tâm, nỗ lực ra sao, thưa ông?

Những năm qua, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh luôn được tỉnh coi trọng, có nhiều nỗ lực thúc đẩy. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai Đề án “Tập trung thu hút đầu tư có hiệu quả vào tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh” với nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ vậy, trong giai đoạn 2016-2020, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; thu hút đầu tư đã chuyển biến tích cực; Nghệ An đã trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư có tiềm lực, uy tín... Song nhìn chung, hiệu quả cải cách hành chính chưa rõ nét; các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI chưa chuyển biến đột phá; kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu,... Do vậy, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vẫn xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một trong ba đột phá phát triển trong giai đoạn tới.

Để triển khai chủ trương trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tham mưu, ban hành và triển khai thực hiện Đề án “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025” (Quyết định 235/QĐ-UBND, ngày 24/01/2022). UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch hàng năm, giải pháp để tổ chức thực hiện; phân công người chịu trách nhiệm, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tỉnh cũng đã ban hành, triển khai một số chương trình, đề án, nổi bật như Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025 (Quyết định số 5277/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021); Đề án kết cấu hạ tầng trọng điểm giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 31/12/2021); Chương trình Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 5158/QĐ-UBND ngày 30/12/2021); … Tin tưởng rằng, với việc vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, gắn việc thực thi các nhiệm vụ, giải pháp gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, quá trình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Nghệ An sẽ có những chuyển biễn mạnh mẽ và thực chất hơn.

Ngày 13/11/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù tỉnh Nghệ An. Việc thực thi cơ chế chính sách đặc thù tạo cơ hội phát triển nào cho tỉnh nhà thời gian tới?

Đây là quyết sách rất quan trọng nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ-TW của Bộ Chính trị và càng có ý nghĩa hơn khi Nghị quyết được thông qua vào đúng thời điểm tỉnh đang rất cần những động lực mạnh mẽ để hỗ trợ cho quá trình phục hồi và bứt phá của nền kinh tế.

Việc tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết số 36/2021/QH15 thể hiện tư duy đột phá, tinh thần quyết liệt của lãnh đạo tỉnh để tháo gỡ những “rào cản” cho sự phát triển. Song điều quan trọng hơn là cần sớm lan tỏa được tinh thần và triển khai thực hiện. Ý nghĩa của Nghị quyết số 36/2021/QH15 không dừng lại ở 6 cơ chế, chính sách đặc thù được phép thí điểm trong 5 năm ngay từ đầu năm 2022, mà còn mở ra một tiền đề khác rất quan trọng khi giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng bổ sung các cơ chế, chính sách khác phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế để thể chế hóa đầy đủ khi tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Từ đây, tỉnh có thêm điều kiện huy động nguồn lực cần thiết đáp ứng nhu cầu đầu tư; đồng thời với việc được phân cấp trên một số lĩnh vực sẽ rút gọn thời gian, trình tự, thủ tục, tạo thuận lợi cho tỉnh chủ động giải quyết những yêu cầu cấp bách, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ An đã xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết số 36/2021/QH15 và chuẩn bị các điều kiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Những nội dung này là căn cứ quan trọng để đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới với các cơ chế, chính sách đặc thù bổ sung, tạo động lực mới cho sự phát triển giai đoạn tới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Giúp doanh nghiệp nhanh tiếp cận thị trường

Chỉ số Gia nhập thị trường tỉnh Nghệ An từ năm 2006 đến nay luôn có điểm số, thứ hạng cao, riêng năm 2016 đạt 8,9 điểm, đứng thứ 7 cả nước. Để đạt được kết quả này, Sở đã và đang tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp:

(1) Thực hiện cắt giảm, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC. 100% TTHC lĩnh vực Đăng ký kinh doanh được hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã rút ngắn chỉ còn 1,5 ngày.

(2) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: Toàn bộ hệ thống quản lý văn bản tại Sở thực hiện trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản, 100% văn bản ký số. Hỗ trợ doanh nghiệp lập tài khoản đăng ký kinh doanh qua mạng và hướng dẫn, trợ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng. 100% TTHC về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4.

(3) Vận hành Cổng dịch vụ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tại địa chỉ: http://dichvuhotrodoanhnghiep.enghean.vn cung cấp các dịch vụ online đến công dân, doanh nghiệp; phối hợp Bưu điện tỉnh tăng cường thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Không ngừng nâng cấp chất lượng Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng trang tiện ích công dân, doanh nghiệp hỏi, cơ quan nhà nước trả lời, giúp việc kết nối, trao đổi thông tin ngày càng thuận lợi.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới