VĨNH LONG

Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long: Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

09:44:46 | 31/5/2022

Nhằm rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu (HQCK) Vĩnh Long tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC).

Nhiều giải pháp trong năm hồi phục

Năm 2022, Chi cục HQCK Vĩnh Long được giao chỉ tiêu thu 1.600 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị 1.700 tỷ đồng. Xác định năm 2022 tiếp tục có nhiều khó khăn, HQCK Vĩnh Long đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và Hải quan Cần Thơ để triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chi cục luôn chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan và công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN); duy trì thường xuyên hoạt động Tổ giải quyết vướng mắc, kịp thời giải quyết khó khăn của doanh nghiệp. Chi cục cũng tăng cường kiểm soát nợ thuế, đảm bảo việc thực hiện ân hạn thuế, thu dứt điểm các khoản nợ thuế mới; đồng thời tăng cường kiểm soát, kiểm tra sau thông quan, đẩy mạnh kiểm tra trị giá, mã; rà soát, đánh giá phân tích thông qua Hệ thống GTT02 và các hệ thống công nghệ thông tin đối với mặt hàng có rủi ro cao, gian lận, giả mạo xuất xứ.

Cùng với đó là việc nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó chú trọng chống gian lận thương mại qua mã, giá, C/O, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp. Chi cục cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hải quan, chế độ, chính sách; tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Chi cục còn tăng cường đào tạo để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng, từ đó bố trí, sắp xếp cán bộ công chức có khả năng trình độ vào các vị trí phù hợp.     

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Những năm qua, HQCK Vĩnh Long đã triển khai các nghị quyết, nghị định, các quyết định của Tổng Cục Hải quan về kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Hải quan Cần Thơ đến năm 2025. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; thực hiện cải tiến các quy trình thủ tục trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Chi cục cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính, giảm thiểu chi phí và rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC; tiếp tục triển khai hiệu quả thủ tục Hải quan điện tử, đạt tỷ lệ 100% doanh nghiệp tham gia và tổng số tờ khai thủ tục hải quan. Công tác phối hợp thu nộp ngân sách giữa Hải quan thông qua các ngân hàng thương mại tại Chi cục đạt tỷ lệ 100%.

Thời gian tới, Chi cục sẽ không ngừng cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, liêm chính trong thực thi công vụ; triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Một cửa ASEAN và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Ông Lê Xuân Thắng - Chi cục trưởng HQCK Vĩnh Long cho biết: Kết quả ghi nhận mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thực hiện TTHC trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại đơn vị trong những năm qua là cơ sở để Chi cục tiếp tục cố gắng nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: Vietnam Business Forum