VĨNH LONG

Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long: Phát huy vai trò trụ cột đảm bảo an sinh xã hội

09:40:43 | 31/5/2022

Những năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Vĩnh Long luôn nỗ lực thực hiện tốt các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Minh Dương, Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long

Nâng cao chất lượng

BHXH tỉnh Vĩnh Long được thành lập ngày 20/07/1995. Sau gần 30 năm phát triển, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể, cán bộ công chức viên chức, BHXH tỉnh Vĩnh Long đã từng bước trưởng thành, tạo niềm tin với người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số người tham gia BHYT, BHXH, BHTN là 949.802 người, tăng 13.755 người (tương ứng 1,5%) so với năm 2020, đạt 100,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong năm đơn vị cũng đã tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHTN là 1.545.787,89 triệu đồng, đạt 100% dự toán được giao và đạt 113,9% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác chi trả được tổ chức nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo chi đúng, chi đủ, đến tận tay các đối tượng thụ hưởng, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Bên cạnh đó, với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT làm trung tâm phục vụ, BHXH tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ thực hiện các chế độ chính sách BHYT cho người tham gia. Theo đó, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa tất cả các quy trình, thủ tục. Qua đó giúp giảm thành phần hồ sơ, quy trình và thời gian, chi phí thực hiện cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Đến nay 100% đơn vị đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử. BHXH tỉnh Vĩnh Long cũng đã triển khai giám định BHYT điện tử, bảo đảm minh bạch, khách quan trong công tác khám chữa bệnh cũng như hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Đặc biệt, việc triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số là một bước tiến nổi bật trong công tác cải cách hành chính về BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến 31/12/2021, đã có 227.508 lượt người cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đăng ký sử dụng ứng dụng VssID, đạt 23,95% trên tổng số người tham gia.

Ông Phạm Minh Dương, Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đã góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống của người dân, khẳng định vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, BHTN là luôn đồng hành và là chỗ dựa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021- 2025. Đây cũng là năm mở ra nhiều đổi thay quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Kế hoạch năm 2022, Vĩnh Long phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHYT đạt 92,2% dân số; tham gia BHXH chiếm 27% lực lượng lao động; tham gia BHTN chiếm 23% lực lượng lao động.

Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó chú trọng đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách BHXH, BHYT đến với người lao động và nhân dân, giúp họ thay đổi nhận thức và tích cực tham gia. Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính về BHXH, BHYT, BHTN. Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của ngành BHXH và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tập trung của Trung tâm hành chính công từ cấp tỉnh đến huyện theo chỉ đạo của Chính phủ. BHXH cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu trong thanh toán khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở khám chữa bệnh từ tỉnh đến huyện, xã. Đặc biệt là việc sử dụng ứng dụng VssID thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh BHYT, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Phạm Minh Dương chia sẻ: Xác định con người là yếu tố cốt lõi, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, và ý thức trách nhiệm để giải quyết công việc trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước nói chung và Vĩnh Long nói riêng, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trong giai đoạn mới của tỉnh nhà. Ông Phạm Minh Dương khẳng định: “Tin tưởng rằng với sự năng động sáng tạo, tinh thần đoàn kết vượt khó đi lên của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, BHXH tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị do BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp an sinh xã hội của tỉnh nhà”.

Nguồn: Vietnam Business Forum