NAM ĐỊNH

Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định: Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống

09:04:47 | 19/7/2022

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo cấp nước an toàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng tại khu vực nông thôn tỉnh Nam Định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Vượt khó, ổn định sản xuất

Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định hiện đang quản lý, khai thác 12 nhà máy nước, 02 chi nhánh cấp nước với tổng công suất thiết kế là 88.800m3/ ngày đêm phục vụ nước sạch cho trên 577.911 người tại 74 xã thuộc 8 huyện trong tỉnh.


Nhà máy nước Giao Thủy

Năm 2021, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như: dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình quản lý sản xuất, giá cả vật tư đầu vào tăng; ảnh hưởng xấu của thời tiết như tình trạng xâm mặn, hạn hán… Hội đồng quản trị Công ty đã phân tích, đánh giá cụ thể tình hình, từ đó đưa ra định hướng chiến lược cụ thể, kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công nhân viên (CBCNV), người lao động chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy những thành quả đạt được để phấn đấu hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch được giao. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực của Ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong năm qua, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

Ông Vũ Văn Dạn, Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định cho biết: “Được thành lập tháng 12/2007, với sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh, các sở, ngành cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của CBCNV, Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận quản lý khai thác các dự án cấp nước sạch nông thôn đồng bằng sông Hồng sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) trên địa bàn tỉnh Nam Định. Qua đó, đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững”.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng ngày càng lớn dẫn đến sản lượng nước sạch trong năm qua có nhiều tăng trưởng đột biến, hầu hết các nhà máy đã sử dụng tối đa công suất thiết kế nên đã phát huy được hiệu quả kinh tế. Nhiều công trình cải tạo, nâng công suất của các nhà máy hoàn thành sớm hơn tiến độ đề ra nên đưa vào sử dụng trước thời điểm nắng nóng kéo dài, kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng đột biến của khách hàng. Chất lượng nước đầu vào ổn định, các công nghệ sản xuất phù hợp với đặc thù kinh tế, kỹ thuật từng vùng, miền, quy trình quản lý sản xuất nước sạch an toàn được kiểm soát chặt chẽ. Do vậy, chất lượng nước sạch của Công ty đạt đầy đủ chỉ tiêu theo quy định của Bộ Y tế.

Công tác quản trị doanh nghiệp luôn được Công ty quan tâm coi trọng gắn với việc xây dựng tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm. Ban lãnh đạo luôn sâu sát với thực tiễn sản xuất, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, từ đó có những điều chỉnh, bổ sung chính sách, công nghệ, kỹ thuật phù hợp với đặc điểm tình hình và phát huy tối đa hiệu quả sản xuất của từng đơn vị.

Đặc biệt thời gian qua Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở ngành liên quan, các cấp chính quyền trong công tác triển khai xây dựng mới, cải tạo nâng cấp nhà máy nước mở rộng, nối mạng hệ thống cấp nước sạch, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Nhờ sự vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về sử dụng nước sạch, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân tham gia đóng góp vốn đối ứng thực hiện công trình. Nội bộ Công ty đoàn kết, thống nhất, công tác tài chính nhân sự, chi tiêu nội bộ được công khai minh bạch, có sự đồng thuận nhất trí cao trong Ban lãnh đạo Công ty và ủng hộ của tập thể CBCNV.

Phát triển hệ thống cấp nước sạch

Thực hiện nhiệm vụ cấp nước sạch phục vụ dân sinh - xã hội trên địa bàn nông thôn, Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định đã có nhiều nỗ lực trong phát triển hệ thống cấp nước sạch tập trung, tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.


Nhà máy nước Nghĩa An

Thời gian qua Công ty đã quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 58,3 tỷ đồng gồm: Nâng cấp trạm cấp nước Quỹ Nhất và đường ống truyền tải chính đến xã Nâm Điền, huyện Nghĩa Hưng, xây dựng mạng đường ống cấp nước tại thị trấn Rạng Đông (dự án vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện). Nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nhà máy nước Đại Thắng và mạng lưới cấp nước xã Đại Thắng; nâng cấp, cải tạo mạng cấp nước nhà máy nước Xuân Trường, cải tạo nâng cấp nhà máy nước Xuân Tân và xây dựng ống truyền tải xã Xuân Phú; nâng cấp cải tạo đường ống khu vực thị trấn Mỹ Lộc; kiểm định thay thế đồng hồ đã hết thời hiệu kiểm định theo quy định…

Công ty cũng thực hiện di chuyển hàng chục nghìn mét đường ống các loại phục vụ các dự án đầu tư nâng cấp đường giao thông, xây dựng nông thôn mới tại các nhà máy nước (Liên Bảo, Mỹ Lộc, Giao Thủy, Yên Quang, Xuân Trường, Đại Thắng…) với kinh phí trên 2,1 tỷ đồng. Kiểm định và thay thế trên 13.300 đồng hồ của nhà máy Mỹ Lộc, Xuân Tân, Yên Quang, Nghĩa Hưng.

Trong quá trình triển khai thực hiện đều tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả… góp phần giảm tỷ lệ thất thoát, giảm tiêu hao vật tư phục vụ sản xuất nước sạch, đảm bảo tính dân chủ, công khai minh bạch, vì vậy được lãnh đạo, nhân dân các địa phương hài lòng, tin tưởng ủng hộ.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

Công ty xác định nhiệm vụ trọng yếu chiến lược năm 2022 và các năm tiếp theo là đầu tư mở rộng các hệ thống cấp nước để phát triển khách hàng, giảm thiểu chi phí sản xuất và tỷ lệ thất thoát nước, nhằm tăng doanh thu, phát huy triệt để hiệu quả khai thác các nhà máy. Để đạt được điều đó, Công ty tiếp tục giao khoán công tác sản xuất - dịch vụ nước sạch cho các nhà máy trên cơ sở rà soát điều chỉnh cơ chế khoán linh hoạt theo hướng tăng thêm trách nhiệm, quyền chủ động của thủ trưởng đơn vị và người lao động, gắn chất lượng và hiệu suất công tác với việc trả lương, khen thưởng và kỷ luật. Thực hiện chuyển giao việc thu tiền điện nước cho các đại lý, đi đôi với kiện toàn đội ngũ CBCNV tại các nhà máy nước phù hợp theo hướng tinh giản, nhằm đảm bảo mức thu nhập cho người lao động.

Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích thực hành tiết kiệm chi phí điện năng và các yếu tố chi phí đầu vào khác trong sản xuất. Tăng cường năng lực cho công tác kiểm tra chất lượng nước và chống thất thu thất thoát, công tác giám sát, kiểm tra chéo giữa các đơn vị về chấp hành các quy chế, quy định, quy trình sản xuất, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Đẩy mạnh công tác thi đua, thực hiện quy chế dân chủ; bổ sung và điều chỉnh quy chế, phát huy hết khả năng làm việc của CBCNV và người lao động. Gắn trách nhiệm với quyền lợi và các chế độ của người lao động để tạo động lực. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, tìm ra những hạt nhân tiêu biểu để bồi dưỡng đào tạo, bố trí hợp lý vào dây chuyền quản lý.

Không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ, vai trò trách nhiệm người quản lý và người lao động trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, với mục đích cuối cùng là phục vụ tốt nhu cầu nước sạch của khách hàng về cả chất lượng và số lượng; cải thiện thu nhập và đời sống người lao động.

Nguồn: Vietnam Business Forum