CẦN THƠ

Đẩy nhanh chuyển đổi số

10:26:32 | 3/8/2022

Năm 2022, Cần Thơ xác định là năm thúc đẩy mạnh mẽ, hành động cụ thể về chuyển đổi số (CĐS) trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Qua đó mang lại những lợi ích thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ

Năm 2021, TP. Cần Thơ được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá xếp thứ 7 trên cả nước về CĐS. Trong phát triển chính quyền số, mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố đã được hoàn thiện và triển khai đến 100% xã, phường, thị trấn… Tỷ lệ cơ quan, đơn vị có mạng nội bộ đạt 100%. Một số cơ quan đã triển khai các phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành như: quản lý đăng ký hộ kinh doanh cá thể; quản lý công chứng chứng thực; quản lý cấp phép xây dựng ;…

Về phát triển kinh tế số, năm 2021, Cần Thơ có khoảng 34 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ số được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn lên khoảng 628. Tổng doanh thu nội địa chung của ngành tăng cao và đạt khoảng 4.785 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu vẫn duy trì tốc độ tăng, đạt khoảng 418,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, hạ tầng viễn thông được chú trọng đầu tư phát triển tạo nhiều thuận lợi cho quá trình CĐS. Tổng số thuê bao internet đạt hơn 1,175 triệu thuê bao, đạt 95 thuê bao/100 dân, phát triển mạng cáp quang đến hộ gia đình. Hiện một số đơn vị đã được triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.

Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ cho biết, Cần Thơ phấn đấu đến năm 2025 hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, hướng đến chính quyền số. Ðến năm 2030 mở rộng các dịch vụ đô thị thông minh; phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Trong đó, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; 100% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu này, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Công văn số 1170/UBND-KGVX về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai CĐS trên địa bàn thành phố. Năm 2022, Cần Thơ sẽ tập trung triển khai CĐS, ưu tiên các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, giao thông vận tải, nông nghiệp, tài nguyên môi trường và du lịch… Từ đó tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp tăng năng suất lao động và tạo động lực tăng trưởng mới.

Cần Thơ đã có chuyên trang về CĐS (https://chuyendoiso.cantho.gov.vn/), nhằm cập nhật, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về hoạt động CĐS.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong vai trò dẫn dắt quá trình CĐS, quyết tâm thực hiện hiệu quả cả 3 trụ cột: Phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố; Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

Trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền, đào tạo cho cán bộ công nhân viên chức về chuyển đổi số, tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng chuyển đổi số của thành phố, từ đó nâng cao được ý thức của người dân trong việc góp phần cải cách hành chính, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đô thị thông minh.

Nguồn: Vietnam Business Forum