KIÊN GIANG

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang: Tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính

16:08:56 | 6/9/2022

Thời gian qua, Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Kiên Giang đã tăng cường đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

 
Ông Trần Minh Sang, Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Kiên Giang

Tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn

Kiên Giang là một trong những địa phương có chỉ số “Tiếp cận đất đai” xếp hạng Tốt của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Theo báo cáo chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, chỉ số “Tiếp cận đất đai” của Kiên Giang đạt 7,53 điểm, tăng 1,28 điểm so với năm 2020, là một trong bốn chỉ số tăng điểm cao nhất của tỉnh.

Ông Trần Minh Sang, Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Kiên Giang cho biết, góp phần quan trọng vào chỉ số này, Văn phòng đã đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ về đăng ký và quản lý hành chính đất đai. Trong đó tập trung xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; lập kế hoạch số hoá và lưu trữ hồ sơ địa chính để đưa vào khai thác sử dụng.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Đặc biệt, với lượng công việc lớn, nhất là các hồ sơ, thủ tục cần giải quyết, VPĐKĐĐ tỉnh luôn xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Hàng năm, đơn vị đều xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách TTHC. Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hẹn giảm đáng kể, số lượng hồ sơ tồn đọng cũng từng bước được giải quyết dứt điểm.

6 tháng đầu năm 2022, VPĐKĐĐ tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận 74.486 hồ sơ  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền của người sử dụng đất  (tăng 5.947 hồ sơ, tỷ lệ tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021); giải quyết xong 68.673 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92,2% (tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2021), còn 5.813 hồ sơ đang xử lý theo quy trình tỷ lệ 7,8%. Trong hồ sơ đã giải quyết 100% (7.194) hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

Không chỉ vậy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình giải quyết TTHC, VPĐKĐĐ tỉnh đã triển khai thí điểm tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh theo hướng “không phụ thuộc địa giới hành chính” đối với các thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc. Theo đó, người dân chỉ cần nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tại địa phương thường trú, không nhất thiết phải đến địa phương nơi có đất để nộp hồ sơ, hoặc thông qua cổng dịch vụ công của tỉnh.

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, không phụ thuộc địa giới hành chính mang lại hiệu quả rõ rệt và sẽ được triển khai đến các địa phương khác trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Với địa phương có nhiều huyện vùng xa, huyện hải đảo như Kiên Giang, mô hình này sẽ giúp giảm chi phí và thời gian trong quá trình thực hiện TTHC.

Đây cũng là giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực trong hiện đại hóa hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính hàng năm (PAR Index) và chỉ số “Tiếp cận đất đai” (trong đánh giá Chỉ số PCI) và thúc đẩy thu hút đầu tư.


Cùng với đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB, việc tăng cường hiện đại hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đã giúp chỉ số “Tiếp cận đất đai” của Kiên Giang cải thiện rõ rệt; đem lại hài lòng cho nhà đầu tư và đảm bảo tiến độ triển khai dự án

Hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Không chỉ đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong công tác chuyên môn, VPĐKĐĐ tỉnh Kiên Giang còn tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ các nội dung, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở…

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm việc xử lý cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra tình trạng có hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân. Từ đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao, nhất là những người trực tiếp xử lý, giải quyết hồ sơ, TTHC cho tổ chức, cá nhân..

Ông Trần Minh Sang, Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Kiên Giang cho biết, thời gian tới, VPĐKĐĐ tỉnh sẽ tiếp tục bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để nâng cao chất lượng thực hiện các hoạt động dịch vụ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC về đất đai; xây dựng và hoàn thiện bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung, thống nhất trong quản lý; cập nhật, chỉnh lý biến động và cung cấp thông tin đất đai được kịp thời, chính xác. Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, dịch vụ công trực tuyến theo cơ chế “Một cửa điện tử” giữa VPĐKĐĐ với UBND các huyện, thành phố.

“Ngoài ra, đổi mới phương thức làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch,… Mục tiêu trong năm 2022, hồ sơ đúng hạn đạt trên 98%; thực hiện tốt việc giải quyết các TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; sử dụng hiệu quả phần mềm VILIS trong quản lý hồ sơ…”, ông Trần Minh Sang cho biết.

Ngọc Tùng (Vietnam Business Forum)