PHÚ YÊN

Góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cởi mở, minh bạch

16:18:08 | 21/9/2022

Những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn Phú Yên đã từng bước được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không còn tình trạng chồng chéo và trùng lắp. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh cởi mở và minh bạch hơn. Ông Nguyễn Công Danh, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Yên đã có cuộc trao đổi với phóng viên Vietnam Business Forum.

Năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Phú Yên đang tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nào, thưa ông?

Căn cứ tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng xây dựng Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch năm 2022 trình UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý và sử dụng tài chính công; đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng... Đến giữa năm 2022, việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ đều đảm bảo tiến độ.

Thanh tra tỉnh cũng đang giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh do UBND tỉnh giao như: Thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, vacxin  phòng, chống dịch Covid-19; quá trình thu hồi đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện đầu tư Khu tái dịnh cư phục vụ Tiểu dự án 3 tại thị xã Đông Hòa…

Bên cạnh đó, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo của các địa phương, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời. Ngoài ra, năm 2022 là năm đầu tiên Thanh tra tỉnh triển khai xác minh tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng theo quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Đơn vị đã tham mưu, thực hiện giải pháp nào góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh cởi mở, minh bạch hơn, thưa ông?

Hàng năm, sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành định hướng Kế hoạch thanh tra, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan rà soát tránh chồng chéo. Đến nay, chưa có đơn vị nào phản ánh về việc chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh, kiểm tra.

Ngoài ra, ngành cũng thực hiện hiệu quả các Chương trình hành động của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thông qua hoạt động thanh tra, nhằm hướng dẫn, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động minh bạch, hiệu quả và lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật.


Đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiểm tra hiện trường hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam

Thông qua các hoạt động nghiệp vụ, Thanh tra tỉnh cũng phát hiện các sự việc thiếu sót để tham mưu kịp thời ngăn chặn, xử lý và khắc phục; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực quản lý trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Một vài chia sẻ của ông xung quanh vấn đề này?

Thời gian qua, Thanh tra tỉnh đã phát hiện sai sót của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó đã kiến nghị xử lý theo quy định. Các sai chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản như: Công tác khảo sát còn thiếu sót, áp dụng sai cấp địa hình, không tổ chức giám sát khảo sát, khảo sát lập dự toán một số công trình chưa chính xác…; đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán chưa phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công, tính toán sai khối lượng, áp dụng sai đơn giá - định mức;… Từ đó kiến nghị xử lý đúng quy định. Đối với vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đều phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nội chính để tham mưu xử lý nghiêm, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Tuy vậy, việc thực hiện kết luận thanh tra còn khó khăn, vướng mắc dẫn đến hiệu lực, hiệu quả kết luận thanh tra chưa cao. Ngoài ra, sự phối hợp của cơ quan có liên quan còn chưa chặt chẽ và đồng bộ.

Để khắc phục tình trạng này cần có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là xử lý trách nhiệm người đứng đầu nhằm tăng hiệu lực, hiệu quả thanh tra và giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Trong khi Chỉ số Chi phí không chính thức của tỉnh tăng mạnh (từ 5,31 điểm năm 2017 lên 7,45 điểm năm 2021) thì kết quả xếp hạng Cải cách hành chính (CCHC) của Thanh tra tỉnh lại khá thấp (năm 2021 với 63 điểm xếp 18/19 sở ngành). Ông nhìn nhận thế nào về vấn đề này? Thanh tra tỉnh đang tập trung tháo gỡ các “nút thắt” nào?

Chỉ số Chi phí không chính thức của Phú Yên những năm gần đây tăng mạnh là do nỗ lực của tất cả các cấp, ngành. Trong đó, Thanh tra tỉnh cũng góp phần quan trọng như: Tăng cường phòng chống tham nhũng; xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Thời gian qua, Thanh tra tỉnh luôn quan tâm và đẩy mạnh CCHC, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả xếp hạng CCHC năm 2021 còn thấp, xuất phát từ một số nguyên nhân như: Chưa đảm bảo số lượng biên chế theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; còn hồ sơ giải quyết TTHC trễ hạn; việc khảo sát đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính còn thiếu sót;…

Song, xác định CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, Thanh tra tỉnh đang tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp như: Căn cứ bộ tiêu chí chấm điểm CCHC để rà soát và thực hiện có hiệu quả; bổ sung những nội dung còn thiếu sót và tổ chức thực hiện 100% kế hoạch đã đề ra.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý; thực hiện các quy trình ISO 9001:2015; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; đồng thời tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động trong thực thi công vụ…

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn Vietnam Business Forum