PHÚ YÊN

Tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

16:14:09 | 21/9/2022

Bám sát chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và chỉ đạo của UBND tỉnh, hệ thống ngân hàng tỉnh Phú Yên đã thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận với vốn vay để khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng và phát triển bền vững.

Thời gian qua, NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Yên cùng với các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đã thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam. Chủ động theo dõi tình hình, tập trung mọi nguồn lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (DN) chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, tập trung vào các giải pháp như: Khoanh nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, xem xét cho vay mới tạo điều kiện cho khách hàng vượt qua khó khăn và tái phát triển sản xuất kinh doanh; triển khai các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử, phí thanh toán trực tuyến đối với dịch vụ hành chính công…

Dưới sự chỉ đạo của NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Yên, các TCTD chủ động bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng trên địa bàn, tiếp cận DN có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, hiệu quả để đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng cho sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tính đến 30/6/2022, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 35.235 tỷ đồng, tăng 3.103 tỷ đồng tương đương tăng 9,66% so với cuối năm 2021; tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân trong vòng 5 năm (2017-2021) đạt khoảng 14,92%. Dư nợ cho vay đạt 42.576 tỷ đồng, tăng 2.553 tỷ đồng, tương đương tăng 6,38% so với cuối năm 2021. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân trong vòng 5 năm (2017-2021) đạt khoảng 17,066% - là mức tăng trưởng đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Yên. Nợ xấu luôn được kiểm soát ở mức cho phép (dưới 3%).

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Phú Yên phối hợp với địa phương và các ngành liên quan tiến hành rà soát, bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng thực hiện cho vay theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg. Tính đến ngày 31/3/2022, đã tiếp nhận hồ sơ của 17 người sử dụng lao động đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, giải ngân cho 9.100 lượt người lao động với số tiền 31,199 tỷ đồng. Dư nợ đến thời điểm 30/6/2022 là 30,863 tỷ đồng với 15 DN.

Đồng thời, các TCTD trên địa bàn tỉnh cũng triển khai thực hiện rất tốt và có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Theo đó, không ngừng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhằm đổi mới, đơn giản hóa quy trình, thủ tục giao dịch với khách hàng, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ nhằm giảm bớt phiền hà cho khách hàng vay vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay; minh bạch hóa thông tin tín dụng, công khai về quy trình, thủ tục hồ sơ, lãi suất, phí dịch vụ... Tăng cường công tác tuyên truyền về các chương trình, chính sách của Hội sở bằng cách thường xuyên đăng tải thông tin trên website của đơn vị, niêm yết tại quầy giao dịch để DN và người dân dễ dàng, thuận tiện trong việc tiếp cận các thông tin, hồ sơ vay vốn, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công, hạn chế việc đi lại của người dân, DN, giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Ngoài ra, các TCTD trên địa bàn luôn tích cực tham gia kết nối Ngân hàng - DN để kịp thời nắm bắt nhu cầu về vốn cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng. Thông qua đó, góp phần hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển DN đồng thời thu hút nguồn vốn tín dụng đầu tư vào các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh.

Nguồn Vietnam Business Forum