PHÚ YÊN

Hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

16:23:45 | 21/9/2022

Với mục tiêu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Phú Yên đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, mang lại hiệu quả thiết thực, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan được xác định là vấn đề then chốt trong việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm. Do vậy, thời gian qua Chi cục Hải quan Phú Yên tích cực triển khai các giải pháp nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tốc độ và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Theo đó, nhằm kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Phú Yên thường xuyên, chủ động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác hải quan và các thủ tục hành chính về hải quan phát sinh tại đơn vị. Nghiêm túc và tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác hải quan và các quy trình, quy chế, quy định, hướng dẫn của ngành về thực hiện các thủ tục hành chính về hải quan.

Chi cục đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Vận hành ổn định, hiệu quả các hệ thống dịch vụ công ngành Hải quan như: Hệ thống VNACCS/VCIS; Cổng thông tin một cửa quốc gia; Cổng thanh toán điện tử 24/7,... Thực hiện thông quan hàng hóa nhanh chóng và ổn định, các chức năng quản lý nhà nước của cơ quan Hải quan được đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả, rút ngắn thời gian thông quan, giảm thiểu giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hải quan, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp đồng thời cũng tăng tính minh bạch trong quá trình làm thủ tục. Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu; tiếp tục triển khai Hệ thống miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền nộp thuế thừa điện tử (Hệ thống MGH) giúp giảm thời gian xử lý nghiệp vụ hải quan theo hướng tự động, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, tiết kiệm về thời gian và chi phí của người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2022, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách, Chi cục Hải quan Phú Yên đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách đã được quy định trong Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022 của đơn vị. Tiếp tục chủ động, quyết liệt trong cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện tốt Tuyên ngôn phục vụ khách hàng; duy trì kỷ luật kỷ cương hành chính, kỷ luật nghiệp vụ; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan.

Nguồn Vietnam Business Forum