BẮC NINH

Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư

10:17:22 | 29/11/2022

Nhằm tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, tỉnh Bắc Ninh đã và đang nỗ lực phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp một cách đồng bộ, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào Bắc Ninh, là động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh trong giai đoạn mới.

Đến nay, Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích 6.398 ha; có 10 khu đã đi vào hoạt động, với tỉ lệ lấp đầy 91,2%.

Trên địa bàn có tổng số 37 cụm công nghiệp có trong quy hoạch với diện tích 1.141,86 ha, trong đó đã thành lập được 33 cụm công nghiệp với diện tích là 1.057,26 ha. Hiện nay, đã có 23 cụm công nghiệp đã đầu tư và đi vào hoạt động với diện tích 723,25 ha. Số doanh nghiệp đăng ký đầu tư sản xuất kinh doanh vào các cụm công nghiệp khoảng hơn 800 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thu hút khoảng 50.000 lao động. Tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp của các cụm công nghiệp là 12,4%/năm, chiếm tỉ trọng 9,4% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Ngành công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh đã phát triển và mở rộng thêm nhiều ngành công nghiệp mới, sản phẩm mới như: Ngành công nghiệp điện tử, với sự đóng góp của nhiều tập đoàn đa quốc gia, nổi tiếng thế giới như: Samsung (Hàn Quốc); Canon, Sumitomo (Nhật Bản); Foxconn (Đài Loan, Trung Quốc)… vào đầu tư, làm thay đổi và tạo nên đột phá của ngành công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Hiện tỉ trọng sản phẩm công nghiệp công nghệ cao của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 86%; công nghiệp điện tử có tỉ trọng chiếm tới hơn 80% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Dựa trên nguồn lực sẵn có, tỉnh sẽ tận dụng làn sóng chuyển dịch đầu tư mới, hình thành các trung tâm phát triển công nghiệp, trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao, xây dựng khu công nghệ thông tin.

Để công tác đầu tư vào khu, cụm công nghiệp đạt kết quả cao hơn nữa, tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục rà soát lại các quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, quan tâm, tháo gỡ khó khăn với các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư. Tỉnh sẽ tiếp tục thu hút và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng khoa học - công nghệ, sử dụng ít tài nguyên, năng lượng, thân thiện với môi trường, nâng cao tỉ trọng giá trị nội địa hóa trong sản phẩm. Theo đó, điều chỉnh cơ cấu trong thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, thu hút các dự án có công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm theo hướng xanh, bền vững.

Bắc Ninh tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước, bưu chính viễn thông, nâng cấp, mở rộng, nhựa hóa tất cả các tuyến đường giao thông đến các xã trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc đi lại, giao thương thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầ tư. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút, phát triển các khu, cụm công nghiệp hiện có theo chiều sâu; triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư đa phương thức ứng dụng công nghệ số sớm lấp đầy các khu công nghiệp.

Có thể thấy, một trong những giải pháp đột phá, xuyên suốt của tỉnh Bắc Ninh là quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư nội địa, tạo động lực cho phát triển kinh tế. Chính vì vậy, Bắc Ninh luôn cam kết tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bắc Ninh xác định thu hút đầu tư theo chủ trương “2 ít, 3 cao, 4 sẵn sàng”. Trong đó, “2 ít” là ít sử dụng đất với diện tích lớn, ít sử dụng nhiều lao động; “3 cao” chính là thu hút các dự án có suất vốn đầu tư cao, hiệu quả kinh tế cao và hàm lượng công nghệ cao; về “4 sẵn sàng”, đó là sẵn sàng về mặt bằng, sẵn sàng về nguồn nhân lực, sẵn sàng cải cách và sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư.

Nguồn: Vietnam Business Forum