VĨNH PHÚC

BQL các KCN tỉnh Vĩnh Phúc: Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động

14:32:45 | 29/11/2022

Thời gian qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các KCN; tăng cường cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý lao động…, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.

Ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Tính đến ngày 15/10/2022, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 443 dự án, gồm 96 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 24.275,06 tỷ đồng và 347 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.679,61 triệu USD. Các doanh nghiệp trong KCN đã và đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 130 nghìn lao động địa phương và các tỉnh lân cận. Vì vậy, công tác quản lý Nhà nước về lao động tại các KCN cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo mối quan hệ hài hòa, ổn định và phát triển giữa các doanh nghiệp và người lao động. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các KCN, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động để đảm bảo các quy định của pháp luật về lao động được triển khai có hiệu quả.

Theo đó, từ ngày 26/10/2021- 28/10/2021, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tổ chức 06 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các doanh nghiệp và người lao động trong KCN. Nội dung của Hội nghị tập chung vào các vấn đề trọng tâm trong công tác triển khai thực hiện Luật lao động 2019, tuyên truyền và triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh như: Tuyên truyền Bộ Luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội về Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Luật An toàn vệ sinh lao động. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Giải đáp những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp.

Năm 2022, Ban cũng đã tổ chức 1 Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động nước ngoài cho người sử dụng lao động trong các KCN với hơn 300 doanh nghiệp và gần 600 cán bộ tham gia; 1 Hội nghị giải đáp khó khăn vướng mắc trong thực hiện Bộ luật lao động 2019 với khoảng hơn 300 doanh nghiệp tham gia.

Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan như Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các KCN, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nắm bắt tình hình lao động trong các KCN, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về lao động cho người sử dụng lao động và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát, nắm tình hình SXKD của các doanh nghiệp, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện tốt và bảo đảm chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi và các chế độ chính sách cho người lao động…

Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lao động, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động và người sử dụng lao động trong KCN, Ban sẽ tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, dự báo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong các KCN trước mắt và lâu dài, làm cơ sở cho việc quy hoạch nguồn nhân lực phục vụ hoàn thiện và phát triển các KCN trong tương lai. Đồng thời, đẩy mạnh công tác hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các chính sách, văn bản, pháp luật; thường xuyên đổi mới cách thức quản lý lao động để đạt hiệu quả tốt nhất, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh.

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)