VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc: Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa trong khu công nghiệp

14:35:04 | 29/11/2022

Cùng với những cơ chế, chính sách đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp (KCN), tỉnh Vĩnh Phúc cũng đặc biệt quan tâm, đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, phúc lợi tại các KCN, tạo môi trường lao động an toàn, văn minh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, làm việc cho đội ngũ công nhân lao động trong các KCN của tỉnh.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các chương trình, đề án, dự án xây dựng công trình phúc lợi, văn hóa quy mô lớn, như: Khu nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp; Trường Mầm non công lập cho con em công nhân tại KCN Khai Quang; Nhà Văn hóa công nhân KCN Khai Quang với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng...

Tháng 8/2015, Nhà văn hóa công nhân KCN Khai Quang (Vĩnh Yên) hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng với tổng diện tích 2.500m2 gồm các hạng mục: 1 Nhà văn hóa đa năng (gồm 3 sân cầu lông; 1 bàn bóng bàn; 1 sân bóng chuyền hơi; trụ sở làm việc của Công đoàn các KCN tỉnh); 1 sân bóng đá mini diện tích 1.000m2. Hiện nay, Nhà văn hóa công nhân KCN Khai Quang đã và đang phát huy hiệu quả  là trung tâm tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao cho hàng nghìn công nhân lao động và đoàn viên công đoàn trong KCN; tổ chức các hội nghị, hội thảo, phổ biến, tư vấn pháp luật, đối thoại với người lao động... Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động ở các KCN gắn với xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; xây dựng đội ngũ công nhân có nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tạo điều kiện về mặt bằng để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư xây dựng Khu thiết chế Công đoàn tại xã Bá Hiến (Bình Xuyên) với tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng theo Đề án đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt; tham mưu với tỉnh phê duyệt chủ trương xây dựng 5 nhà Văn hóa công nhân tại các huyện: Bình Xuyên, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Tam Dương và thành phố Phúc Yên trong giai đoạn 2017 - 2020.

Để triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tái tạo sức lao động cho công nhân lao động và tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động của Công đoàn các KCN tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh rà soát, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh mở rộng thêm diện tích 1,2ha bổ sung cho Nhà văn hóa công nhân KCN Khai Quang để xây dựng hạng mục công viên cây xanh, kết hợp khu vui chơi giải trí cho người lao động và cải tạo, nâng cấp các hạng mục: nhà vệ sinh; hệ thống điện chiếu sáng, nền sân và rãnh thoát nước của sân bóng đá mini; quét sơn lại Nhà văn hóa; cải tạo mái che; hội trường...

Hiện tại, Dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nhà ở công nhân KCN Bá Thiện đang làm thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng và Dự án đầu tư xây dựng công trình đường gom khu nhà ở công nhân và khu nhà ở chuyên gia KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Thời gian tới, các cấp, các ngành chức năng cần quy hoạch, xây dựng thêm các thiết chế văn hóa tại các khu, cụm công nghiệp có đông công nhân lao động. Đồng thời, đề nghị các chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh dành quỹ đất để xây dựng các khu vui chơi, giải trí, công trình phúc lợi, thiết chế văn hóa. Tăng cường huy động các nguồn lực trong xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa thu hút đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, công trình phúc lợi nhằm mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động tại các KCN.

Trần Ngọc (Vietnam Business Forum)