VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%

17:47:19 | 2/12/2022

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về đào tạo nghề giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82 %, trong đó lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 40%.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu tuyển sinh, đào tạo nghề cho 285.166 người; trong đó: Cao đẳng là 31.464 người, Trung cấp là 87.767 người, Sơ cấp là 163.846 người, đào tạo chương trình chất lượng cao là 2.089 người. Bình quân mỗi năm tuyển sinh, đào tạo trên 57.000 người, trong đó tuyển mới khoảng 25.000 người. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82 %, trong đó lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 40%.

Cụ thể, trong năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77,2%, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 34,8%; năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78,4%, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 36,1%; năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79.6%, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 37.4%; năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,8%, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 38,7% và năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 40%.

Để đạt được mục tiêu đề ra, đã có 6 nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra trong nội dung thực hiện kế hoạch. Trong đó, tập trung vào đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp; tăng cường huy động nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp, từ các nhà đầu tư khác để tăng nhanh số lao động qua đào tạo ở các cấp trình độ; xây dựng các Chương trình phối hợp gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo và tuyển dụng lao động sau đào tạo.

Đinh Ngọc (Vietnam Business Forum)