VĨNH PHÚC

Vốn FDI chất lượng cao tiếp tục đổ vào Vĩnh Phúc

14:41:02 | 29/11/2022

Với những lợi thế sẵn có, cùng sự cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, Vĩnh Phúc đã và đang ghi dấu ấn tốt với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư FDI có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc, 10 tháng năm 2022, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 21 dự án FDI mới và 28 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 292,6 triệu USD (cấp mới: 174,04 triệu USD; tăng vốn: 118,56 triệu USD), đạt 98% so với kế hoạch năm 2022; thu hút 14 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.261,58 tỷ đồng, đạt 323% so với kế hoạch năm 2022.

Tính đến ngày 15/10/2022, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc là 443 dự án, gồm 96 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 24.275,06 tỷ đồng và 347 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.679,61 triệu USD. Trong đó, có 385 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 86,9% tổng số dự án; 13 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2,9% tổng số dự án; 36 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 8% tổng số dự án; 05 dự án đang thực hiện bồi thường GPMB, chiếm 1,3% tổng số dự án. Vốn thực hiện tháng 10/2022  của các dự án đạt 32,2 triệu USD và 50 tỷ đồng. Các dự án đầu tư đều tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao, thân thiện với môi trường, quy trình kiểm soát chặt chẽ, hệ thống xử lý khói bụi, nguồn nước công nghệ hiện đại…

Để chủ động đón đầu xu hướng dịch chuyển của dòng vốn FDI, Vĩnh Phúc tiếp tục kiên định mục tiêu, định hướng thu hút và xúc tiến đầu tư đối với các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao; chú trọng thu hút đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các dự án có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, cân bằng giữa dòng vốn FDI và DDI, gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy KCN. Ban Quản lý các KCN cũng đã hoàn thành dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2030.

Cùng với đó, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhằm tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư những dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi trường; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc luôn quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp phát triển bền vững; thường xuyên chỉ đạo cơ quan chức năng chủ động cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính; cải thiện Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, chuyển đổi số… Đồng thời, ban hành nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư phù hợp với bối cảnh thực tế của mỗi địa phương; lựa chọn các nhà đầu tư đủ năng lực để đầu tư hạ tầng KCN; giảm giá thuê đất và gia hạn nộp thuế đất; ban hành chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, tập trung vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài các KCN.

Với những lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, nguồn lao động dồi dào, cộng với sự năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, có thể khẳng định, Vĩnh Phúc luôn là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư.

Mạnh Dũng (Vietnam Business Forum)