KON TUM

Đăk Tô phát huy triệt để tiềm năng, lợi thế

15:54:39 | 6/2/2023

Nhằm phát huy triệt để tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Đăk Tô đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tập trung thực hiện các lĩnh vực trọng tâm đột phá về phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển đô thị, du lịch và cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới,...

Huyện Đăk Tô nằm về phía Bắc của tỉnh Kon Tum, với tổng diện tích tự nhiên là 50.870,31ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 44.745,1ha, chiếm 87,96%, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Ngoài ra, dân số toàn huyện khoảng 48.780 người, với nguồn lao động dồi dào, lao động trẻ tập trung chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Những năm qua, huyện tập trung thực hiện các giải pháp đột phá; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, dần hình thành những cánh đồng lớn ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, hình thành các sản phẩm đặc trưng. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hình thành các chuỗi liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm gắn với phát triển các loại hình kinh tế tập thể; xây dựng, duy trì và phát triển sản phẩm OCOP. Khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ cho nông dân đầu tư phát triển các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp với quy mô lớn gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm và chăn nuôi an toàn sinh học.

Cùng với đó, ưu tiên các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh chỉnh trang đô thị gắn với rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mở rộng không gian đô thị thị trấn hướng tới xây dựng thị trấn Đăk Tô đạt các tiêu chí đô thị loại IV. Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, phát triển mạnh du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng làm tiền đề cho sự đột phá của các ngành kinh tế - dịch vụ.

Huyện chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, rút ngắn thời gian giải quyết cho các doanh nghiệp, tổ chức và người dân. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp. Tiến hành rà soát, chuẩn bị quỹ đất; đẩy mạnh quảng bá, kêu gọi đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, khai thác tối đa lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, di tích lịch sử.

Với những nỗ lực trên, năm 2022, nền kinh tế huyện Đăk Tô tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước là 400.548 triệu đồng, đạt 110,04% dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người hơn 38,5 triệu đồng/năm, tăng 37% so với năm 2021; tổng số hộ nghèo là 1.527 hộ, chiếm 11,83%, giảm được 3,24% so với cuối năm 2021. Trong năm có 04 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 37,364 tỷ đồng,… Những kết quả này đã góp phần định hình hướng đi; tạo nền tảng để huyện bứt phá trong các năm tiếp theo.

Nguyễn Bách (Vietnam Business Forum)