BẮC KẠN

Tăng trưởng tín dụng bền vững, hiệu quả

08:27:51 | 1/5/2023

Thời gian qua, ngành Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và tỉnh Bắc Kạn; đồng thời thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng hiệu quả, bền vững đi đôi với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn bà Đoàn Thị Hạnh - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn về những nỗ lực này.

Bà có thể cho biết những kết quả nổi bật mà ngành Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong năm vừa qua?

Để thực hiện thành công nhiệm vụ được giao, NHNN Chi nhánh Bắc Kạn đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các giải pháp trong chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế; chính sách tín dụng theo các ngành, lĩnh vực ưu tiên, cho vay hỗ trợ lãi suất, đẩy mạnh thực hiện kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng; nguồn vốn tín dụng hướng vào sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với đó, NHNNCN Bắc Kạn đã tiến hành 10 cuộc thanh tra, kiểm tra, duy trì thường xuyên hoạt động giám sát, kiểm soát nội bộ; triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng theo đúng pháp luật. Các ngân hàng đẩy mạnh phát triển dịch vụ hiện đại, thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng; cung ứng tiền mặt đầy đủ, kịp thời, chấp hành chế độ an toàn kho quỹ. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, thực hiện tốt các quy chế phối hợp, tổ chức và kết nối nhiều chương trình xã hội từ thiện quy mô lớn tại địa phương; tạo niềm tin và sự ủng hộ của các cấp chính quyền, nhân dân đối với hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, NHNN Chi nhánh Bắc Kạn đã lan tỏa mạnh mẽ “Văn hóa truyền thống - Văn hóa doanh nghiệp” nhất là trong ứng xử, giao tiếp trên toàn hệ thống ngân hàng, đem lại sự hài lòng cho khách hàng khi đến giao dịch. Hơn nữa, các ngân hàng còn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện tại địa phương.

Từ những nếp nghĩ, cách làm đầy tâm huyết, trách nhiệm trong quản lý điều hành, tổ chức thực hiện xuyên suốt toàn hệ thống ngân hàng nên đã đem lại kết quả đáng khích lệ. Tính đến 31/12/2022, tổng huy động vốn của các ngân hàng đạt 12.072 tỷ đồng, tăng 14,7% và tổng dư nợ tín dụng là 11.856 tỷ đồng, tăng 10,6% (so với cuối năm 2021); nợ xấu chiếm 0,55% tổng dư nợ.

Đâu là những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn năm 2023, thưa bà?

Thực hiện Nghị quyết số 94-NQ/BCSĐ ngày 17/01/2023 của Ban Cán sự Đảng NHNN Việt Nam, Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam, NHNN Chi nhánh Bắc Kạn đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trên địa bàn năm 2023. Đó là, tiếp tục chủ động nghiên cứu, đôn đốc, hướng dẫn các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng của Chính phủ, NHNN Việt Nam, của tỉnh Bắc Kạn, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp quản lý hoạt động của TCTD, giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và giám sát các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng của Chính phủ, NHNN Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ trong hoạt động ủy thác, tích cực huy động từ tổ tiết kiệm và vay vốn, tiết kiệm từ dân cư. Thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách địa phương giao quản lý; kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023: Huy động vốn và dư nợ tăng từ 8 - 10% so với cuối năm 2022; nợ xấu chiếm tỷ lệ dưới 3% trong tổng dư nợ,...

Đồng thời, các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) chấp hành nghiêm các quy định, chỉ đạo của NHNN Việt Nam về tiền tệ, ngoại hối và các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nội bộ tình hình chấp hành để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính bám sát chỉ đạo điều hành của NHNN Việt Nam, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ đạo của ngân hàng cấp trên.

Trân trọng cảm ơn bà!

Nguồn: Vietnam Business Forum