ĐẮK NÔNG

Tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình trọng điểm

10:08:16 | 17/5/2023

Được giao làm chủ đầu tư hàng chục công trình, dự án lớn, trong đó có dự án được giao phải hoàn thành để tổ chức sự kiện chào mừng 20 năm thành lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2024), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (BQLDA) trong vai trò chủ đầu tư đang chạy đua với thời gian, làm việc với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao để đưa công trình về đích đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Kiện toàn bộ máy tổ chức

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông được thành lập tại quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 25/05/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông, trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc BQLDA cho biết, sau khi hợp nhất, Ban đã kiện toàn, củng cố cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trên cơ sở hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện, BQLDA có cơ cấu tổ chức gồm: Ban Giám đốc và 06 phòng chuyên môn với 83 cán bộ, viên chức, người lao động. Về chuyên môn, Ban được Sở Xây dựng tỉnh cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn, quản lý dự án; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật hạng II.

“Đến thời điểm hiện nay, sau 01 năm hợp nhất, bộ máy tổ chức của Ban đã được kiện toàn, đảm bảo về năng lực tổ chức và hoạt động, là một tập thể đoàn kết, thống nhất và đang từng bước trở thành ban chuyên nghiệp, hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị”, ông Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá.

Tăng tốc về đích các công trình trọng điểm

Giám đốc Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, thời gian qua, BQLDA luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các đơn vị đối tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 34 công trình, dự án, gồm: 04 dự án đang thực hiện chuẩn bị đầu tư; 19 dự án chuyển tiếp đang thực hiện và 11 dự án đã thi công hoàn thành, đã và đang lập hồ sơ nghiệm thu bàn giao, quyết toán. Các dự án được thực hiện đáp ứng về tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn theo yêu cầu của tỉnh.

“Hiện nay, Ban đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án Quảng trường Trung tâm thành phố Gia Nghĩa. Đây là dự án trọng điểm được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo phải hoàn thành phần mặt bằng công trình để tổ chức sự kiện chào mừng 20 năm ngày thành lập tỉnh. Ban đã và đang chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công tranh thủ tối đa, tập trung mọi nguồn lực về máy móc, thiết bị, nhân, vật lực để thi công, hoàn thành dự án theo tiến độ yêu cầu.

“Đối với  dự án được khởi công mới vào năm 2022 như: Dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 2, tỉnh lộ 3, tỉnh lộ 5, Đạo Nghĩa - Quảng Khê, Bệnh viện Đa khoa tỉnh,… cũng đang được chỉ đạo tổ chức thi công theo tiến độ phê duyệt. Ngoài ra, BQLDA cũng đang chỉ đạo quyết liệt công tác triển khai các thủ tục đầu tư, lập hồ sơ thiết kế để thực hiện khởi công mới 03 dự án về lĩnh vực thủy lợi trong năm 2023, gồm: Dự án hồ suối 38 tỉnh Đắk Nông; dự án nâng cấp hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) dự kiến sẽ khởi công trong quý II/2023 và dự án hồ Đắk Gang dự kiến khởi công quý IV/2023”, ông Nguyễn Văn Nghĩa cho biết.

Quốc Hưng (Vietnam Business Forum)