VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc: Tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

12:39:49 | 7/6/2023

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, song dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn tăng mạnh. Có được thành công này là do sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.


KCN Bá Thiện I được đầu tư đồng bộ, hiện đại

Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quy hoạch 19 KCN với tổng diện tích là 5.487,31 ha. Đến nay, đã có 16 KCN được thành lập (quyết định chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17.536,4 tỷ đồng và 246,82 triệu USD, trong đó, có 9 KCN đã đi vào hoạt động. Cơ sở hạ tầng của các KCN được xây dựng tương đối đồng bộ và hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp. Các KCN còn lại đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Từ đầu năm đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 9 dự án FDI mới, 16 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới, tăng thêm gần 262 triệu USD, đạt 132% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 75% kế hoạch năm; thu hút 5 dự án DDI, 2 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới, tăng thêm hơn 4.600 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm 2022 và vượt 54% kế hoạch cả năm 2023.

Ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc chia sẻ: Để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ; hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư vào các KCN trên địa bàn. Riêng trong tháng 5/2023, Ban đã hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp như: Hướng dẫn Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (QHCTXD) tỷ lệ 1/500 KCN Nam Bình Xuyên; xin ý kiến sở Xây dựng hướng dẫn triển khai dự án trong KCN đã có QHCTXD tỷ lệ 1/500 và làm rõ một số nội dung tại đồ án quy hoạch KCN Bá Thiện II và Bình Xuyên II; phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh xác định diện tích xây dựng của Công ty TNHH DST VINA 2 để phục vụ xem xét cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Cùng với đó, Ban đã tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh quy hoạch KCN Tam Dương I - khu vực 3 phát triển thành KCN công nghệ cao của tỉnh; trình UBND tỉnh Báo cáo đề xuất hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, bố trí nguồn vốn để thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án KCN Chấn Hưng (Vĩnh Tường); bổ sung một số nội dung Đề án điều chỉnh vị trí quy hoạch phát triển KCN Lập Thạch I và Lập Thạch II; điều chỉnh cục bộ QHCTXD tỷ lệ 1/500 đối với các KCN: Sơn Lôi, Nam Bình Xuyên và tỉ lệ 1/2000 đối với KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (lần 4); đôn đốc các đơn vị hạ tầng đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các KCN Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I- khu vực 2, Sơn Lôi, Nam Bình Xuyên; đề nghị UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các KCN...

Nhằm tạo quỹ đất sạch để đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư vào các KCN, Ban tiếp tục đôn đốc Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bá Thiện (phân khu I); phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với các KCN Sơn Lôi, Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 (giai đoạn 1), Nam Bình Xuyên. Đồng thời, hướng dẫn thủ tục về đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN; mở rộng kênh tuyên truyền trên các báo, đài của Trung ương và địa phương, các nền tảng xã hội…về các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh…

Để đạt được kế hoạch thu hút từ 20-25 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn 350 triệu USD trong năm 2023, cùng với việc tiếp tục thu hút các dự án đầu tư, giữ chân các nhà đầu tư, đặc biệt là các tập đoàn lớn, các nhà đầu tư chiến lược, Vĩnh Phúc tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư; tích cực đối thoại, đồng hành, chia sẻ tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu đầu tư cũng như triển khai dự án và quản lý vận hành các KCN.

Trần Trang (Vietnam Business Forum)