VĨNH PHÚC

6 tháng đầu năm 2023, các KCN Vĩnh Phúc thu hút được 16 dự án đầu tư mới

15:53:35 | 28/6/2023

Với những nỗ lực trong công tác xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN), trong 6 tháng đầu năm 2023, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 16 dự án đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 19 lượt dự án.


Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành thăm và làm việc tại Công ty TNHH Solum Vina

Trong đó, dự án FDI: Cấp mới 11 dự án và 17 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 328,2 triệu USD (cấp mới: 139,9 triệu USD; tăng vốn: 188,3 triệu USD), đạt 157% so với cùng kỳ năm 2022 và 94% kế hoạch năm 2023. Dự án DDI: Cấp mới 5 dự án và 2 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 4.627,5 tỷ đồng (cấp mới: 3.313 tỷ đồng; tăng vốn: 1.314,5 tỷ đồng), đạt 2.004% so với cùng kỳ năm 2022 và 154% so với kế hoạch năm 2023.

Dự kiến đến hết tháng 6/2023, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc là 460 dự án, bao gồm 102 dự án đầu tư DDI với tổng vốn đầu tư 31.200,51 tỷ đồng và 358 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.139,66 triệu USD. Trong tháng tới, dự kiến thu hút khoảng 3-5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 90-100 triệu USD; thu hút mới khoảng 2-3 dự án DDI với tổng vốn đầu tư khoảng 200-300 tỷ đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, đối thoại với doanh nghiệp, sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật KCN cho thu hút đầu tư trong và ngoài nước; chủ động kết nối, tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng, các tập đoàn lớn đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh vào các KCN; tiếp tục ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, ứng dụng nền tảng số, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, sử dụng lao động chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh, tham gia sâu, toàn diện vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; trong đó tập trung thu hút FDI vào các ngành và sản phẩm công nghiệp có lợi thế của tỉnh như: công nghiệp điện tử, viễn thông; công nghiệp công nghệ số; công nghiệp ô tô; công nghiệp hỗ trợ; phát triển sản xuất thông minh, mô hình nhà máy thông minh, sản xuất vật liệu mới; đầu tư phát triển bất động sản KCN…

Bên cạnh đó, Ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương có liên quan hoàn thành việc tham mưu, đề xuất với tỉnh chính sách hỗ trợ đối với dự án điện tử công nghệ cao đầu tư vào địa bàn tỉnh, qua đó sẽ không bỏ lỡ cơ hội thu hút các tập đoàn lớn, các dòng vốn đầu tư chất lượng, các dự án công nghệ cao giai đoạn tới.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN.

Trần Trang (Vietnam Business Forum)