VĨNH PHÚC

Cục Thuế Vĩnh Phúc tăng cường công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuê cá nhân

14:54:59 | 23/6/2023

Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, nhằm triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; cũng như để chuẩn bị cho việc chuyển đổi sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH1, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã và đang tăng cường công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế (MST) cá nhân.

Cụ thể, thực hiện Công văn số 846/TCT-DNNCN ngày 21/3/2023 của Tổng cục Thuế về việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân; để công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân tại Vĩnh Phúc được triển khai hiệu quả, theo đúng tiến độ, đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời ban hành các Quyết định để Thành lập Tổ chỉ đạo và Tổ triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu triển khai cụ thể đến từng Phòng, từng Chi cục Thuế.

Số liệu thống kê sơ bộ của Cục Thuế Vĩnh Phúc cho thấy, tính đến ngày 09/6/2023, toàn ngành Thuế Vĩnh Phúc đã có 47,77% người nộp thuế và 7,21% người phụ thuộc thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân thông qua Cơ quan chi trả thu nhập; 4,17% NNT là hộ kinh doanh và 10,2% cá nhân khác thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân với Cơ quan Thuế.  Tuy nhiên, so với số liệu bình quân chung của toàn ngành và so với kế hoạch đề ra của Cục Thuế thì kết quả trên còn khá khiêm tốn. Vì vậy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế v/v tiếp tục triển khai rà soát, chuẩn hóa thông tin NNT cá nhân theo Công văn số 846/TCT-DNNCN, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời ban hành Công văn số 1086/CTVPH-KK ngày 14/6/2023 gửi các Phòng thuộc Cơ quan Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc để kịp thời đánh giá, chấn chỉnh công tác triển khai thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân trên địa bàn.

Nguồn: Vietnam Business Forum